dimecres, 31 d’agost del 2011

Reunió amb PSM-IV

Ahir dia 30 d'agost es va produir una reunió entre l'AVV i representants del PSM-IV del CIM i Ajuntament de Palma per tractar la qüestió del Segon Cinturó. Hi assistiren el portaveu a la institució insular, Joan Font, la consellera Magdalena Palou, i els regidors a l'Ajuntament de Palma Antoni Verger (portaveu) i la regidora Marisol Fernández. Se'ls va explicar la situació i les nostres reivindicacions i es mostraren favorables a les nostres propostes al temps que ens comunicaren que faran el possible davant els nous governants per intentar canviar el projecte.

Per una altre costat, ahir l'AVV va presentar dues instàncies davant el CIM; una reclamant que el DG de Carreteres ens rebés (després de gairebé 2 mesos d'espera), i l'altre reclamant un canvi del traçat del Segon Cinturó, incloent el seu soterrament. Ja han tingut efecte. Avui dematí se'ns ha citat formalment per una reunió el proper dia 6 de setembre amb el DG de Carreteres en la qual hi anirem esperançats amb la intenció d'aconseguir una modificació substancial en relació al projecte de l'equip anterior.

dimarts, 2 d’agost del 2011

Acta de la junta directiva de dia 1 d'agost de 2011

  1. Seguiment de relacions amb la plataforma: na Xisca Tugores entrarà en contacte amb la plataforma Via Connectora Així No per conéixer actual de la plataforma.
  2.  Les demandes al CIM han de ser al màxim participades pels diferents éns de Son Ferriol: altres A.VV, parròquia, etc.
  3. Es debat la possibilitat d'aplicar la mateixa solució de la Ma-1130 (crta. Palma-UIB) a la Ma-30, al seu pas per son Ferriol, que no faria falta ni tomar ni expropiar ni crearia una gran impacte territorial comparat als projectes anteriors: 2n cinturó del PP i via connectora del PSOE. Fins i tot el seu enterrament des del camí Fondo fins passada la crta. de Sineu.
  4. Es manifesta que les dipòsits de combustible de CLH no compleixen la normativa de riscos per a persones ni materials. Es continuarà insistint sobre la perillositat de la instal·lació.
  5. Es decideix activar els canals del GOB i de la Federació de Veïnats.
  6. S'accepten 2 dimissions dins la junta rectora i la possibilitat d'una propera incorporació.
  7. Es prega, a mode d'exemple, la publicitat  dins les cases de cada membre de la junta directiva: "AUTOPISTA NO, VARIANT SÍ" o "VIA CONNECTORA, AIXÍ NO".
  8. Es pren en consideració la redacció d'un escrit al batle de Ciutat, per recordar-li que ell ens representa.