dissabte, 9 de maig del 2020

Concert amb la privada

L' Associació Sa Creu Vermella, des de la seva fundació fa ara 15 anys, ha lluitat de forma incansable per aconseguir la construcció d'un Institut de Secundària pels joves de Son Ferriol, Sant Jordi, S'Hostalot, Sa Casa Blanca, Son Gual, etc. així com d'un nou CEIP públic pels nins de tota la nostra zona rural… a falta d’Institut al poble, els nostres joves han d’agafar autobús cada matí i són repartits per diferents IES de Palma i Marratxí amb els problemes que això reporta per ells, i per les seves famílies. 

Hem de manifestar la nostra indignació de veure com no s'ha donat durant les dues darreres legislatures ni una sola passa en ferm per a la seva construcció del nou IES/CEIP i com, en canvi, s'acaba d'ampliar per part de la Conselleria Educació, Universitat i Recerca de les Illes Balears pel proper curs el concert amb l’escola privada de Son Ferriol oferint a partir d’ara un nou concert de l'educació infantil.

Des de l’Associació Sa Creu Vermella consideram que la construcció del IES i d’un nou CEIP a Son Ferriol ha de ser una inversió prioritària, enlloc de destinar els diners a nous concerts amb l’ensenyament privat. 

diumenge, 26 d’abril del 2020

Nou accident del creuer de Sa Creu Vermella

Gravíssim accident al creuer de Sa Creu Vermella. Des de l' Associació Sa Creu Vermella duim anys reclamant per escrit al Consell de Mallorca que es faci una rotonda al camí de muntanya per reduir la velocitat dels vehicles que no respecten els límits de velocitat. La resposta oficiosa del Consell és que la prioritat, i els doblers, són les autopistes del conveni de carreteres. A més, darrerament s'ha convertit en habitual els cotxes que es boten en vermell el semàfor, i, amb el confinament, encara més.


divendres, 3 d’abril del 2020

Comunicat sobre subvencions i SARS-Cov-2 / COVID-19

Comunicat oficial de la junta directiva de l'Associació Sa Creu Vermella sobre l'otorgament de 400.000 euros de subvencions per part de l' Ajuntament de Palma a les associacions veïnals en plena crisi del SARS-CoV-2 / COVID-19:

Vista la noticia apareguda a diferents mitjans de comunicació durant els darrers dies segons la qual s’ha aprovat el pagament de 400.000 euros de subvenció a les associacions veïnals de Palma per activitats “festives, socioculturals i socioeducatives”; la junta directiva de l'Associació Sa Creu Vermella ha de manifestar el seu rebuig a l’esmentat pagament sobre dels següents punts programàtics:

1.- L’Associació Sa Creu Vermella durant els seus més de 15 anys d’història mai ha demanat cap tipus subvenció pública ja que la filosofia de la nostra associació és l’autogestió i l’autofinançament de la societat civil. Aquesta és la nostra manera d’actuar i consideram que aquest hauria de ser el criteri de totes les associacions veïnals als efectes de garantir la seva independència política i el funcionament autònom i crític de la societat civil organitzada.

2.- En conseqüència de l’anterior, des de l’Associació Sa Creu Vermella sempre ens hem oposat que l’Ajuntament de Palma destini una quantitat que frega el milió i mig d’euros anual a subvencionar el moviment veïnal de Ciutat.

3.- L’Associació Sa Creu Vermella ha defensat des de la seva constitució que les Associacions Veïnals no s'han de dedicar a gestionar serveis públics, ni a tenir personal contractat en nòmina, ni a relitzar activitats com puguin ser tallers o festes patronals; activitats totes elles que haurien de ser organitzades, sobre la base de la transparència i l’objectivitat pública, per part del propi Ajuntament de Palma; i no delegades, en base a subvencions, a associacions veïnals més o manco afins políticament. Aquests tipus de subvencions han generat, en moltes ocasions, casos greus de obscurantisme sobre el destí final dels fons públics; i sospites fonamentades de presumpte nepotisme.

4.- Tot plegat s’ha agreugat amb la crisi sanitària, social i econòmica que estem patint a conseqüència del SARS-CoV-2 / COVID-19. Es per tot això que la junta directiva de l’Associació Sa Creu Vermella venim a manifestar públicament el nostre rebuig a aquest pagament per part de l’Ajuntament de Palma de 400.000 euros de subvencions a entitats veïnals, un pagament que suposa, en plena crisi del SARS-CoV-2 / COVID-19 un dispendi econòmic difícilment entenible per part de la ciutadania. S’ha de tenir en compte, a més a més, que en un futur proxim molt probablement no es podran celebrar actes on hi hagi molt de públic, per tant, subvencionar festes i demés saraus que puguin celebrar associacions veïnals no té cap sentit ni un.

5.- És per això que des de la junta directiva de l’Associació Sa Creu Vermella demanam públicament que l'Ajuntament de Palma destini, vista la situació excepcional que estam vivint, els diners previstos per subvencions a associacions de veïns a finalitats socials i sanitàries relacionades amb el SARS-CoV-2 / COVID-19, i, especialment, a l'ajut de les seves víctimes.

6.- Per part de l'Associació Sa Creu Vermella es va sol·licitar en data 28 d’agost de 2019 la relació de subvencions i ajuts públics que han rebut durant els darrers 8 anys les associacions que tenen seu al Districte de Llevant de Palma. A dia d’avui, no hem rebut resposta a aquesta petició, sent aquest un exemple més de la manca de transparència que regeix des de fa anys l’àrea de participació de l’Ajuntament de Palma.

7.- Que, en vista de l’anterior, l’Associació Sa Creu Vermella presentarà l’oportuna denúncia davant la Defensora de la Ciutadania de l'Ajuntament de Palma per no haver-nos informat desde l'Ajuntament de les subvencions pagades al Districte de Llevant a on té la seu l’Associació, requerint que se’ns doni trasllat de l’esmentada informació requerida de forma immediata.

8.- Que l’Associació Sa Creu Vermella sol·licitarà a l’Ajuntament de Palma que se’ns remeti el llistat de subvencions pagades a Associacions de Veïnats i a Federacions d’Associacions de Veïnats de tot Palma durant els darrers 8 anys, al temps que demanarem, un cop tinguem la citada informació, que s’auditin per part de l'Ajuntament els comptes de totes aquelles associacions que hagin estat perceptores de quantitats econòmiques significatives de doblers públics durant el citat període de temps.

9.- Per acabar, la junta directiva de l’Associació Sa Creu Vermella vol mostrar el seu condol a totes les famílies víctimes del SARS-CoV-2 / COVID-19 al temps vol agrair i reconèixer públicament la tasca realitzada pels professionals sanitaris i demés col·lectius implicats en la lluita contra la pandèmia (cossos de seguretat; treballadors del sector social; professionals de l’alimentació, etc.).

En Sa Creu Vermella, a 3 d’abril de 2020

La junta directiva de l’Associació Sa Creu Vermella.

dilluns, 9 de març del 2020

Debat parlamentari sobre l'IES

El diputat Sr. Josep Melia del grup parlamentari El Pi va formular una pregunta parlamentària al Conseller d'Educació Sr. Marti Xavier March Cerdà el passat dia 25 de febrer sobre la construcció del reclamat Institut d'Educació Secundària de Son Ferriol. Segons el conseller, si no s'han començat les obres és culpa de l' Ajuntament de Palma que no ha cedit ni delimitat el solar a l' Conselleria Educació, Universitat i Recerca de les Illes Balears, tal i com va prometre la passada legislatura. Per tant, la responsabilitat, en aquests moments, de la no construcció del IES de Son Ferriol és de l' Ajuntament de Palma. Apel·lam, des de l' Associació Sa Creu Vermella al batle Sr. Jose Hila i a la regidora d'urbanisme Sra. Neus Truyol Caimari que es sol·lucioni aquest bloqueig institucional que pateixen els nostres infants i joves.