divendres, 23 de maig del 2014

Escòries tòxiques al Segon Cinturó

El que ens faltava! Sembla que la constructora del Segon Cinturó està abocant escòries tòxiques de la incineradora a les obres del Segon Cinturó. Així ho ha denunciat el GOB. El risc per a la salut de les persones i per a la contaminació de terres i aqüífers és molt greu.