dimecres, 19 d’octubre del 2011

Pagament d'obres de carreteres

Notícia sobre l'estat d'execució del conveni de carreteres. Esperen començar les obres del Segon Cinturó als inicis del 2012.


Departament d'Hisenda i Funció Pública | Departament d'Urbanisme i Territori | Departament de Presidència | Comunicació i premsa
 
El Ministeri de Foment dóna el vistiplau a l’estat d’execució d’obres del conveni de carreteres per part del Consell de Mallorca (18.10.2011)

Avui s’ha reunit la Comissió Mixta de Seguiment, durant la qual s’ha signat el certificat de transferència del crèdit que reconeix l'anualitat de 2011 de 63 milions d’euros, que ha d’ingressar el Ministeri de Foment


El conseller d’Urbanisme i Territori, Mauricio Rovira, i la consellera d’Hisenda i Funció Pública, Margalida Roig, han presentat avui la memòria econòmica i de l’estat d’execució de les obres de carreteres a la Comissió Bilateral Mixta de Programació, Seguiment i Control del Conveni de Col·laboració entre el Ministeri de Foment i el Consell de Mallorca. La reunió ha tingut lloc a Madrid, on s’han desplaçat també, per part del Consell, el director insular de Carreteres, Rafel Gelabert; Catalina Terrassa, secretària tècnica d’Urbanisme, i José María Morell, coordinador en cap de la Direcció Insular de Carreteres. Han representat l’Administració central María José Rallo del Olmo, subdirectora general de Projectes de la Direcció General de Carreteres del Ministeri de Foment; José Mª Palancar Valero, subdirector general de Programes Pressupostaris d'Activitats Econòmiques de la Direcció General de Pressupost del Ministeri d'Economia i Hisenda, i Rafael Rus Cortés, director de l'Àrea Funcional de Foment de la Delegació del Govern de les Illes Balears.

Durant la reunió s’ha firmat el certificat de transferència del crèdit de l’anualitat de 2011, cosa que significa el reconeixement de l’anualitat de l’any 2011 de 63 milions d’euros, que el Ministeri de Foment ha d’ingressar.

Així mateix, el Ministeri de Foment ha donat el vistiplau a l’actual estat d’execució del conveni. Els representants del Consell han exposat que han conclòs les obres del tercer carril de la Via de Cintura, i també que està a punt d’acabar la variant de Son Servera. En fase d’execució, hi ha les variants de Llubí i Porto Cristo, i la millora de l’enllaç de la Via de Cintura amb la carretera de Sóller. Es troben a punt de començar l’accés de l’autopista central a sa Cabana i el túnel per descongestionar la rotonda de Can Blau. Per a 2012, la previsió del Consell és iniciar la primera fase de la via connectora, des de l’enllaç de l’autopista de l’aeroport fins a l’autopista d’Inca i la variant nord d’Inca.

La reunió ha estat qualificada de ‘positiva’ per part dels membres del Consell de Mallorca i de la representació dels ministeris de Foment i Economia i Hisenda, que ha valorat la documentació que s’ha presentat. El Consell s’ha compromès a posar al dia el compliment del conveni de carreteres quant als terminis.

Aquesta és la quinta reunió de la Comissió Bilateral Mixta de Programació, Seguiment i Control del Conveni de Col·laboració entre el Ministeri de Foment i el Consell de Mallorca.

dimarts, 18 d’octubre del 2011

Penjament de pancartes


Membres de la Junta Directiva de l'AVV Sa Creu Vermella han penjat una gran pancarta en contra de l'actual projecte de Segon Cinturó. El llco triat ha estat la csa de n'Esteve i na Joana, membres de la nostra junta directiva, amb una propietat que es veurà greument afectada si s'executa l'actual projecte. 

Reunió junta directiva 17/10/2011

1. De la darrera reunió en el CIM per part de 2 membres de la junta directiva, s'estudia la possibilitat de construcció de una via/ronda pel nord del poble, des de camí de muntanya fins la rotonda de Sineu.

2. Se considera urgent la sol·licitud d'entrevista amb el Sr. batle de Palma Mateu Isern.

3. Insistir amb l'exigència al CIM d'un estudi/pla de mobilitat que justifiqui la construcció de la superautopista Ma-30, sobretot tenint en compte l'actual crisis econòmica, el preu del combustible del vehicle privat, la no planificació de la Ma-30 a partir d'Alcampo i el contra sentit de no tenir sortida de connexió viària amb l'autopista de Calvià-Andratx.

4. Parlar amb el Sr.Lupiáñez de l'associació Gent Gran sobre l'ús de la sala gran de la planta baixa quan es celebrin assemblees.
1030 signatures: es retenen fins l'assemblea popular.

5. Es demanarà la participació a l'acte democràtic de l'A.VV. Es Pla, St.Antoni, el capellà, grup Xiroi, APIMA, grups insulars del CIM, etc.

6. L'assemblea tendrà lloc després de la reunió amb el batle.
Es continua estudiant les solucions al que desitjam que sigui una via pública europea Ma-30, amb criteris de sostenibilitat i de respecte del medi rural.

7.Vist el seu estat de paràlisi, es trenca definitivament la relació amb la plataforma "Via Connectora, Així No" cancel·lant la col·laboració.

8.Es demanarà ajuda al GOB en relació al tema del risc de tenir els dipòsits de combustible CLH tan a prop del poble.

dimarts, 4 d’octubre del 2011

Junta Directiva 3/10/2011


Resum de la Junta Directiva mantinguda ahir dia 3 d'octubre de 2011:


1. Hi tenim programada una reunió final avui a les 13h a Carreteres amb el conseller insular Mauricio Rovira com a darrer intent de negociar o dialogar amb el CIM.

2.La proposta de pont enlloc de rotonda a sobre l'enllaç de la Ma-30 i el camí vell de Sineu no es farà.

3.L'única modificació "gran" que s'aconsegueix de Carreteres en el projecte de la futura autopista Ma-30 és el desplaçament d'uns 4/5 m del tronc de la via i rotondes en direcció Palma i l'augment de la profunditat de la trinxera de 1 m, mes o menys.
4.Conserven la rotonda a 2 nivells (autopista a baix i rotonda elevada a dalt) en la intersecció Ma-30 i Ma-3011 (camí vell de Sineu) a Son Ferriol.
5.El pont de Can Mairata (on ara hi tenim 1 rotonda) no serà tan alt segons el nivell actual, així que la rampa no començarà devers el Bar Bara/plaça Terol sinó que s'inicia per devers l'IBABSA.
6.Se decideix recuperar totes les signatures recollides de la campanya "AUTOPISTA NO, VARIANT SÍ" durant 2011 i presentar-les al CIM.
7.S'acorda celebrar periòdicament una assemblea popular democràtica oberta a tots els ciutadans, organitzacions i éns associatius ferriolers. La primera assemblea es celebrarà a finals d'octubre o a inici de novembre de 2011.
8.S'intentarà celebrar una audiència amb el Sr. Batle de Palma per exposar-li la situació que tenim dins el poble i els efectes ambientals, de qualitat de vida, econòmics i comercials que provocarà construcció de la futura super via connectora Ma-30.
9.S'intentara formar un bloc comú entre les A.VV. Creu Vermella + St. Antoni + Es Pla + Parròquia.