dijous, 15 de setembre del 2011

Reunió amb tècnics de carreteres

Ahir una representació de la directiva de l'AVV Sa Creu Vermella va mantenir una reunió tècnica de una hora i mitja amb l'enginyer responsable del disseny del projecte de Segon Cinturó. Es va acceptar bona part de les peticions de l'AVV que foren:

- Manteniment del mur de marès amb la creació de forats de pas a cada un dels carrers que hi desemboquin.

-Major profunditat del Segon Cinturó minimitzant l'impacte sonor i visual del pas dels cotxes.

- Creació de zones verdes ajardinades amb jocs infantils als espais guanyats a la carretera.

- El carril bici anirà per l'exterior del poble, s'ha solicitat també que es faci una voravia per pas de vianants.

- Es construeix un nou accés sud a Via de Cintura pel Camí de les Bateries, desembossant la rotonda de la Carretera Vella de Sineu.

- S'ha sol·licitat que el carril bici discorri per darrera de Ca'n Mairata i no pel Camí de les Bateries.

- Les rampes dels ponts de la carretera de Manacor es desplacen en direcció Palma i començaran a partir de Ibabsa i no de davant el Bar Bara tal i com estava previst inicialment.

- Se'ns ha dit que no es pot desplaçar més el projecte en direcció a Son Llàtzer degut a què hi passa el gasoducte.

-Se'ns va presentar un projecte de creació d'un gran boulevard fins a Son Llàtzer per poder arribar a l'Hospital a peu i amb bicicleta.

A partir d'aquestes premisses, continuarem negociant i mantenint-vos informats.

dimecres, 7 de setembre del 2011

Reunió amb el DG de Carreteres

Ahir va tenir lloc una reunió entre representants de la nostra Associació, de l'AVV Sant Antoni Abat i el Director General de Carreteres, Rafel Gelabert, que vingué acompanyat del coordinador del projecte de Segon Cinturó, Pep Morell. El resultat de la reunió fou el següent;

1. Una bona predisposició i tarannà dialogant per part dels nous gestors.

2. El soterrament sembla descartat degut a problemes freàtics. En tot cas, estudien aprofundir un metre més la fondària de la via per reduir l'impacte del projecte sobre els veïnats. 

3. Es vol donar una solució al trànsit sud de Son Ferriol a través d'una ampliació i millora del Camí de les Bateries. Ho vérem bé les dues associacions. 

4. Proposàrem, davant la negativa al soterrament, desviar l'eix de la nova via en direcció Son Llàtzer. Estudiaran el tema, però es mostraren predisposats a fer-ho.

5. El desplaçament de l'eix permetria reduir l'impacte del pont i allunyar les rotondes de Son Ferriol, i, per tant, també el seu impacte. Quedaria, a més, un passeig per davant del mur acústic que permetria passejar i anar-hi en bicicleta.

6. El tema de la ronda nord no ho veuen clar, ho volen estudiar i tot dependrà de l'opinió de l'Ajuntament. Estam intentant concordar una reunió amb representants de l'Ajuntament. 

7. Continuam amb el diàleg i amb la feina negociadora. De totes formes, anunciar que volen adjudicar les obres a inici durant el mes de gener pròxim.