Sa Creu Vermella

Sa Creu Vermella és un nucli de població del terme de Palma que limita al nord amb el terme de Marratxí, al sud amb la carretera de Palma-Manacor, a l'est amb els camins de Son Ametler i de Ca's Correu, i a l'oest amb el Torrent Gros. Té una extensió de 157.5 hectàrees. Sa Creu Vermella començà sent un raval disseminat, format per horts i per les primeres cases agrupades al voltant d'un nucli primitiu. De la composició de Sa Creu Vermella hi destaquen les possessions de Son Roca, Son Lleganya, Son Lliteres, Son Llinàs, Son Pruners, Son Garau, Ca'n Gomila, Can Burell i Can Furió. El nom de Sa Creu Vermella sorgí de la mort d'un vinyòvol a les vinyes de Son Prunés, a la cantonada del creuer format per la carretera vella de Sineu, que va al Pla de na Tesa, i l'avinguda del Cid. Per aquest motiu s'hi construí una creu de marès, que fou pintada de vermell. Els anys 50, la creu original desaparegué com a conseqüència d'una remodelació de la cantonada.

Mapa amb les principals possessions que conformen Sa Creu Vermella (Font: Gran Enciclopèdia de Mallorca)