dimarts, 22 de novembre del 2011

Reunio a Cort

Avui dematí un representació de l'AVV, conformada per en Toni Bennàssar, Joana Moyà, Pedro Payeras i Teresa Sànchez ens hem reunit amb els responsables de Cort Álvaro Gijón (Turisme), Gabriel Vallejo (mobilitat) i Antònia Fornaris, regidora de districte de Son Ferriol. 

El resultat de la reunió ha estat el següent:

1. Cort ha considerat lògica la nostra proposta de nou traçat del Segon Cinturó, amb desplaçament de la rotonda del Camí Vell de Sineu i la construcció d'una ronda de circumval·lació. Es començarà a analitzar el nostre projecte per part dels tècnics de l'Ajuntament. 

2. Se'ls ha informat de la intenció de celebrar una assemblea popular al poble, a la qual seran convidats.

3. En quant al projecte de l'institut, se'ns ha dit que a hores d'ara el projecte està aturat, i vinculat, en tot cas al canvi de PGOU de Palma. No hi ha acord amb la propietària dels terrenys, no és possible fer l'expropiació, i no sembla que hi hagi doblers a la Conselleria d'Educació per fer l'institut, per tant, sembla que durant 4 o 5 anys estarà tot plegat aturat. 

4. Se'ls ha informat de la problemàtica en matèria de prostitució a Son Ferriol i de què presentarem una denúncia per a què Cort actuï.dilluns, 21 de novembre del 2011

Junta Directiva 21/11/2011


 1. La reunió batlia - A.VV. serà demà dematí a les 9h però a Cort. Ens rebrà n'Álvaro Gijón i la regidora de Llevant Antònia Fornari.
 2. L'assemblea popular, vista la nul·la comunicació amb el CIM, es celebrarà abans de nadal 2011.
 3. Vist que les altres 2 A.VV. actives del poble no reaccionen, s'assumeix convocar i organitzar l'acte anterior nosaltres mateixos via email, internet i bustiada.
 4. Se reactivaran temes importants abandonats per la qüestió de la construcció imminent l'autopista Ma-30, com són: CLH, son Banya, pas de vianants a l'avinguda del Cid i aturada de l'EMT davant l'apotecaria.
 5. Preparar una denúncia davant la policía per la pressumpta aparició d'un prostíbul al carrer Esperanto de Son Ferriol.
 6. Elaborar un plànol amb els punts del poble on es necessari pintar passos de zebra i badens reguladors de la velocitat a <40km/h.
 7. Per St. Antoni, s'organitzarà una torrada multitudinària per als socis.

divendres, 11 de novembre del 2011

Junta directiva 6/11/2011


1. En Ricardo S. torna a insistir en seguir recolzant l'A.VV. tot i el seu horari laboral fent gestions de dematí.
2. S'ha fixat la reunió amb l'ajuntament dia 22.11.2011 a les 9h a l'oficina municipal de son Ferriol (OAC) en la persona de n'Antònia Fornari Thomas, regidora municipal del PP districte de Llevant.
3. El batle ha delegat en aquesta regidora, doncs té les seves feines i competències delegades a regidors i altres col·laboradors municipals.
4. L'associació de veïns Sa Creu Vermella s'adaptarà  a una situació regular i es tornarà inscriure's en el RMEC després de coneixer que ha estada donada de baixa des de 2008.
5. Per a conseguir tal finalitat, es reparteixen les feines vista la dificultat d'ajuntar tota la documentació necessària per formar part del RMEC.
6.Es comenta el canvi en la llei estatal de procediment administratiu quan una persona o éns demanda a una institució pública.
7.L'assemblea popular es farà després de la reunió amb l'ajuntament, possiblement durant el mes de desembre de 2011.

dimecres, 19 d’octubre del 2011

Pagament d'obres de carreteres

Notícia sobre l'estat d'execució del conveni de carreteres. Esperen començar les obres del Segon Cinturó als inicis del 2012.


Departament d'Hisenda i Funció Pública | Departament d'Urbanisme i Territori | Departament de Presidència | Comunicació i premsa
 
El Ministeri de Foment dóna el vistiplau a l’estat d’execució d’obres del conveni de carreteres per part del Consell de Mallorca (18.10.2011)

Avui s’ha reunit la Comissió Mixta de Seguiment, durant la qual s’ha signat el certificat de transferència del crèdit que reconeix l'anualitat de 2011 de 63 milions d’euros, que ha d’ingressar el Ministeri de Foment


El conseller d’Urbanisme i Territori, Mauricio Rovira, i la consellera d’Hisenda i Funció Pública, Margalida Roig, han presentat avui la memòria econòmica i de l’estat d’execució de les obres de carreteres a la Comissió Bilateral Mixta de Programació, Seguiment i Control del Conveni de Col·laboració entre el Ministeri de Foment i el Consell de Mallorca. La reunió ha tingut lloc a Madrid, on s’han desplaçat també, per part del Consell, el director insular de Carreteres, Rafel Gelabert; Catalina Terrassa, secretària tècnica d’Urbanisme, i José María Morell, coordinador en cap de la Direcció Insular de Carreteres. Han representat l’Administració central María José Rallo del Olmo, subdirectora general de Projectes de la Direcció General de Carreteres del Ministeri de Foment; José Mª Palancar Valero, subdirector general de Programes Pressupostaris d'Activitats Econòmiques de la Direcció General de Pressupost del Ministeri d'Economia i Hisenda, i Rafael Rus Cortés, director de l'Àrea Funcional de Foment de la Delegació del Govern de les Illes Balears.

Durant la reunió s’ha firmat el certificat de transferència del crèdit de l’anualitat de 2011, cosa que significa el reconeixement de l’anualitat de l’any 2011 de 63 milions d’euros, que el Ministeri de Foment ha d’ingressar.

Així mateix, el Ministeri de Foment ha donat el vistiplau a l’actual estat d’execució del conveni. Els representants del Consell han exposat que han conclòs les obres del tercer carril de la Via de Cintura, i també que està a punt d’acabar la variant de Son Servera. En fase d’execució, hi ha les variants de Llubí i Porto Cristo, i la millora de l’enllaç de la Via de Cintura amb la carretera de Sóller. Es troben a punt de començar l’accés de l’autopista central a sa Cabana i el túnel per descongestionar la rotonda de Can Blau. Per a 2012, la previsió del Consell és iniciar la primera fase de la via connectora, des de l’enllaç de l’autopista de l’aeroport fins a l’autopista d’Inca i la variant nord d’Inca.

La reunió ha estat qualificada de ‘positiva’ per part dels membres del Consell de Mallorca i de la representació dels ministeris de Foment i Economia i Hisenda, que ha valorat la documentació que s’ha presentat. El Consell s’ha compromès a posar al dia el compliment del conveni de carreteres quant als terminis.

Aquesta és la quinta reunió de la Comissió Bilateral Mixta de Programació, Seguiment i Control del Conveni de Col·laboració entre el Ministeri de Foment i el Consell de Mallorca.

dimarts, 18 d’octubre del 2011

Penjament de pancartes


Membres de la Junta Directiva de l'AVV Sa Creu Vermella han penjat una gran pancarta en contra de l'actual projecte de Segon Cinturó. El llco triat ha estat la csa de n'Esteve i na Joana, membres de la nostra junta directiva, amb una propietat que es veurà greument afectada si s'executa l'actual projecte. 

Reunió junta directiva 17/10/2011

1. De la darrera reunió en el CIM per part de 2 membres de la junta directiva, s'estudia la possibilitat de construcció de una via/ronda pel nord del poble, des de camí de muntanya fins la rotonda de Sineu.

2. Se considera urgent la sol·licitud d'entrevista amb el Sr. batle de Palma Mateu Isern.

3. Insistir amb l'exigència al CIM d'un estudi/pla de mobilitat que justifiqui la construcció de la superautopista Ma-30, sobretot tenint en compte l'actual crisis econòmica, el preu del combustible del vehicle privat, la no planificació de la Ma-30 a partir d'Alcampo i el contra sentit de no tenir sortida de connexió viària amb l'autopista de Calvià-Andratx.

4. Parlar amb el Sr.Lupiáñez de l'associació Gent Gran sobre l'ús de la sala gran de la planta baixa quan es celebrin assemblees.
1030 signatures: es retenen fins l'assemblea popular.

5. Es demanarà la participació a l'acte democràtic de l'A.VV. Es Pla, St.Antoni, el capellà, grup Xiroi, APIMA, grups insulars del CIM, etc.

6. L'assemblea tendrà lloc després de la reunió amb el batle.
Es continua estudiant les solucions al que desitjam que sigui una via pública europea Ma-30, amb criteris de sostenibilitat i de respecte del medi rural.

7.Vist el seu estat de paràlisi, es trenca definitivament la relació amb la plataforma "Via Connectora, Així No" cancel·lant la col·laboració.

8.Es demanarà ajuda al GOB en relació al tema del risc de tenir els dipòsits de combustible CLH tan a prop del poble.

dimarts, 4 d’octubre del 2011

Junta Directiva 3/10/2011


Resum de la Junta Directiva mantinguda ahir dia 3 d'octubre de 2011:


1. Hi tenim programada una reunió final avui a les 13h a Carreteres amb el conseller insular Mauricio Rovira com a darrer intent de negociar o dialogar amb el CIM.

2.La proposta de pont enlloc de rotonda a sobre l'enllaç de la Ma-30 i el camí vell de Sineu no es farà.

3.L'única modificació "gran" que s'aconsegueix de Carreteres en el projecte de la futura autopista Ma-30 és el desplaçament d'uns 4/5 m del tronc de la via i rotondes en direcció Palma i l'augment de la profunditat de la trinxera de 1 m, mes o menys.
4.Conserven la rotonda a 2 nivells (autopista a baix i rotonda elevada a dalt) en la intersecció Ma-30 i Ma-3011 (camí vell de Sineu) a Son Ferriol.
5.El pont de Can Mairata (on ara hi tenim 1 rotonda) no serà tan alt segons el nivell actual, així que la rampa no començarà devers el Bar Bara/plaça Terol sinó que s'inicia per devers l'IBABSA.
6.Se decideix recuperar totes les signatures recollides de la campanya "AUTOPISTA NO, VARIANT SÍ" durant 2011 i presentar-les al CIM.
7.S'acorda celebrar periòdicament una assemblea popular democràtica oberta a tots els ciutadans, organitzacions i éns associatius ferriolers. La primera assemblea es celebrarà a finals d'octubre o a inici de novembre de 2011.
8.S'intentarà celebrar una audiència amb el Sr. Batle de Palma per exposar-li la situació que tenim dins el poble i els efectes ambientals, de qualitat de vida, econòmics i comercials que provocarà construcció de la futura super via connectora Ma-30.
9.S'intentara formar un bloc comú entre les A.VV. Creu Vermella + St. Antoni + Es Pla + Parròquia.

dijous, 15 de setembre del 2011

Reunió amb tècnics de carreteres

Ahir una representació de la directiva de l'AVV Sa Creu Vermella va mantenir una reunió tècnica de una hora i mitja amb l'enginyer responsable del disseny del projecte de Segon Cinturó. Es va acceptar bona part de les peticions de l'AVV que foren:

- Manteniment del mur de marès amb la creació de forats de pas a cada un dels carrers que hi desemboquin.

-Major profunditat del Segon Cinturó minimitzant l'impacte sonor i visual del pas dels cotxes.

- Creació de zones verdes ajardinades amb jocs infantils als espais guanyats a la carretera.

- El carril bici anirà per l'exterior del poble, s'ha solicitat també que es faci una voravia per pas de vianants.

- Es construeix un nou accés sud a Via de Cintura pel Camí de les Bateries, desembossant la rotonda de la Carretera Vella de Sineu.

- S'ha sol·licitat que el carril bici discorri per darrera de Ca'n Mairata i no pel Camí de les Bateries.

- Les rampes dels ponts de la carretera de Manacor es desplacen en direcció Palma i començaran a partir de Ibabsa i no de davant el Bar Bara tal i com estava previst inicialment.

- Se'ns ha dit que no es pot desplaçar més el projecte en direcció a Son Llàtzer degut a què hi passa el gasoducte.

-Se'ns va presentar un projecte de creació d'un gran boulevard fins a Son Llàtzer per poder arribar a l'Hospital a peu i amb bicicleta.

A partir d'aquestes premisses, continuarem negociant i mantenint-vos informats.

dimecres, 7 de setembre del 2011

Reunió amb el DG de Carreteres

Ahir va tenir lloc una reunió entre representants de la nostra Associació, de l'AVV Sant Antoni Abat i el Director General de Carreteres, Rafel Gelabert, que vingué acompanyat del coordinador del projecte de Segon Cinturó, Pep Morell. El resultat de la reunió fou el següent;

1. Una bona predisposició i tarannà dialogant per part dels nous gestors.

2. El soterrament sembla descartat degut a problemes freàtics. En tot cas, estudien aprofundir un metre més la fondària de la via per reduir l'impacte del projecte sobre els veïnats. 

3. Es vol donar una solució al trànsit sud de Son Ferriol a través d'una ampliació i millora del Camí de les Bateries. Ho vérem bé les dues associacions. 

4. Proposàrem, davant la negativa al soterrament, desviar l'eix de la nova via en direcció Son Llàtzer. Estudiaran el tema, però es mostraren predisposats a fer-ho.

5. El desplaçament de l'eix permetria reduir l'impacte del pont i allunyar les rotondes de Son Ferriol, i, per tant, també el seu impacte. Quedaria, a més, un passeig per davant del mur acústic que permetria passejar i anar-hi en bicicleta.

6. El tema de la ronda nord no ho veuen clar, ho volen estudiar i tot dependrà de l'opinió de l'Ajuntament. Estam intentant concordar una reunió amb representants de l'Ajuntament. 

7. Continuam amb el diàleg i amb la feina negociadora. De totes formes, anunciar que volen adjudicar les obres a inici durant el mes de gener pròxim.

dimecres, 31 d’agost del 2011

Reunió amb PSM-IV

Ahir dia 30 d'agost es va produir una reunió entre l'AVV i representants del PSM-IV del CIM i Ajuntament de Palma per tractar la qüestió del Segon Cinturó. Hi assistiren el portaveu a la institució insular, Joan Font, la consellera Magdalena Palou, i els regidors a l'Ajuntament de Palma Antoni Verger (portaveu) i la regidora Marisol Fernández. Se'ls va explicar la situació i les nostres reivindicacions i es mostraren favorables a les nostres propostes al temps que ens comunicaren que faran el possible davant els nous governants per intentar canviar el projecte.

Per una altre costat, ahir l'AVV va presentar dues instàncies davant el CIM; una reclamant que el DG de Carreteres ens rebés (després de gairebé 2 mesos d'espera), i l'altre reclamant un canvi del traçat del Segon Cinturó, incloent el seu soterrament. Ja han tingut efecte. Avui dematí se'ns ha citat formalment per una reunió el proper dia 6 de setembre amb el DG de Carreteres en la qual hi anirem esperançats amb la intenció d'aconseguir una modificació substancial en relació al projecte de l'equip anterior.

dimarts, 2 d’agost del 2011

Acta de la junta directiva de dia 1 d'agost de 2011

 1. Seguiment de relacions amb la plataforma: na Xisca Tugores entrarà en contacte amb la plataforma Via Connectora Així No per conéixer actual de la plataforma.
 2.  Les demandes al CIM han de ser al màxim participades pels diferents éns de Son Ferriol: altres A.VV, parròquia, etc.
 3. Es debat la possibilitat d'aplicar la mateixa solució de la Ma-1130 (crta. Palma-UIB) a la Ma-30, al seu pas per son Ferriol, que no faria falta ni tomar ni expropiar ni crearia una gran impacte territorial comparat als projectes anteriors: 2n cinturó del PP i via connectora del PSOE. Fins i tot el seu enterrament des del camí Fondo fins passada la crta. de Sineu.
 4. Es manifesta que les dipòsits de combustible de CLH no compleixen la normativa de riscos per a persones ni materials. Es continuarà insistint sobre la perillositat de la instal·lació.
 5. Es decideix activar els canals del GOB i de la Federació de Veïnats.
 6. S'accepten 2 dimissions dins la junta rectora i la possibilitat d'una propera incorporació.
 7. Es prega, a mode d'exemple, la publicitat  dins les cases de cada membre de la junta directiva: "AUTOPISTA NO, VARIANT SÍ" o "VIA CONNECTORA, AIXÍ NO".
 8. Es pren en consideració la redacció d'un escrit al batle de Ciutat, per recordar-li que ell ens representa.

dimecres, 27 de juliol del 2011

Paràlisi institucional

Des de l'AVV Sa Creu Vermella hem demanat des de fa 15 dies una reunió amb el Director General de Carreteres del Consell de Mallorca, Rafael Gelabert, i encara no ens han concedit, a dia d'avui, audiència. Davant aquesta paràlisi, i veient com surten a diari notícies sobre el Segon Cinturó que afecten a Son Ferriol, hem decidit demanar audiència al Conseller, D. Mauricio Rovira. Sens ha comunicat que fins al mes de setembre és impossible que el conseller ens rebi. Es veu que deu estar molt ocupat.

De bones a primeres hem de dir que el tarannà institucional detectat ja és, a hores d'ara, radicalment diferent al dels anterior dirigents. L'anterior Conseller i Director General, tot i les profundes discrepàncies que manteníem amb ells, ens rebien automàticament que els demanàvem cita. De totes formes, des de l'associació continuarem donant creu, reclamant audiència i participació, ja que volem participar activament en el disseny del Segon Cinturó canviant el model destructiu del territori i aïllant de Son Ferriol que representa l'actual projecte. Us mantindrem informats.

dimecres, 20 de juliol del 2011

Es reprén l'adjudicació

Comunicat oficial del Consell de Mallorca sobre el Segon Cinturó. Des de l'AVV continuarem reivindicant el canvi de traçat i la reducció de l'impacte ambiental del mateix.

El Consell de Mallorca iniciarà el primer semestre de 2012 les obres de desdoblament de la Ma-30 (19.07.2011)

La institució insular i l’Ajuntament han fet avui la primera passa per millorar els accessos a Ciutat

La reunió de treball s’ha perllongat durant una hora aproximadament.La reunió de treball s’ha perllongat durant una hora aproximadament.
Consell de Mallorca i Ajuntament de Palma han fet la primera passa per solucionar el problema dels accessos a Palma. La presidenta del Consell, Maria Salom, i el batle de Palma, Mateu Isern, acompanyats per responsables d’ambdues institucions, han mantingut avui la primera reunió de treball per agilitzar el projecte de la segona via de circumval·lació de Ciutat.

Salom i Isern han anunciat que el projecte es durà a terme en dues fases. Les obres de la primera fase, que comprèn el tram entre el coll d’en Rabassa i l’autopista d’Inca, començaran entre el primer i el segon trimestre del 2012 i correspondrà al projecte que ja havia redactat el Departament de Carreteres la passada legislatura. Només a Son Ferriol es cercaran alternatives menys impactants per la reivindicació que n’han fet els afectats. El projecte mantindrà el carril-bici i passarà els informes medioambientales necessaris. La segona fase, de nou traçat, estarà pendent dels informes tècnics i les negociacions amb el veïnatge afectat.

Tant Maria Salom com Mateu Isern han destacat que «la prioritat és començar la primera fase com més aviat millor ». «Hi ha partida pressupostària, encara que la liquidesa de la institució no és bona», ha afirmat la presidenta del Consell, qui ha volgut deixar clar que «Consell i Ajuntament hauran d’anar coordinats per al benefici de la ciutadania».

El Consell no vol iniciar un projecte del qual no en sàpiga res el batle de Palma, per això la presidenta ha afirmat que «aniran de la mà en la construcció de la via de circumval·lació».

Mateu Isern, per la seva banda, ha reiterat «la necessitat que Govern, Ajuntament i Consell actuïn de forma coordinada». El projecte de la via de circumval·lació «és un projecte irrenunciable i amb el màxim consens», ha afegit el batle.

D’altra banda, han manifestat que l’accés del Molinar també és un projecte de màxima prioritat que s’ha de resoldre en breu. A més, el tercer carril de la via de cintura de Palma estarà conclòs a meitat del pròxim mes d’agost.

Per part del Consell, hi han assistit, a més de Salom, el conseller de Turisme i Urbanisme, Mauricio Rovira; el director insular de Carreteres, Rafel Gelabert, i el conseller Bernat Roig i la directora insular de Relacions Institucionals.

Per l’Ajuntament de Palma hi han participat, a més del batle, el tinent de batle de Turisme i Coordinació Municipal, Álvaro Gijon, i Margarita Gayà, coordinadora general de Batlia.

dimarts, 19 de juliol del 2011

Reunió Junta Directiva 18/07/2001

Ahir dilluns tingué lloc la reunió ordinària de la Junta Directiva en la qual es prengueren els següents

ACORDS

 1. Mirar de establir una reunió amb en Mauricio Rovira.
 2. Establir contacte amb l'associació de biòlegs Arbre Mallorca, per instat a que cada obra pública vengui dotada amb una partida de sembra d'arbres mediterranis.
 3. Detectada la baixa intensitat de les accions contràries al Segon Cinturó després de les eleccions del 22-M, s'acorda vehicular les accions internes mitjançant el GOB.
 4. Es dona la benvinguda a l'antic activista de l'AVV en la seva fase inicial, el Sr. Ricardo Sánchez.
 5. Es decideix elaborar un comunicat de suport a Televisió de Mallorca [M] i Ona Mallorca, detectat el seu tancament imminent per part del "liquidador" d'UPD.
 6. Membres de l'AVV es queixen del mal estat de les aceres, arquetes i faroles, etc. del poble. S'insta a que cada veïnat tiri fotos de les instal·lacions en mal estat per poder canalitzar millor la demanda a la batlia, via Sebastià Sansó.
 7. Hi tenim una baixa en la junta i possiblement n'hi hagi una més.
 8. Tema CLH: davant la resposta comercial de la D.G. d'Emergències i per no perdre més temps amb cartes inútils s'acorda sol·licitar una cita amb el Director General per conèixer de primera mà que passa amb son Ferriol si la planta de combustible tingués un accident greu per qualsevol motiu, en relació a les distàncies de seguretat amb vials públics, cases particulars, hospital son Llàtzer, aeroport de son St. Joan, Mercapalma, emissions de gasos, bassa de residus líquids, adaptació de la nostra llei a les directives europees CE,  etc.
 9. Romeria de St.Bernat de dia 19 d'agost: se decideix fer pinya amb el GOB i la comissió per organitzar una acte reivindicatiu, doncs la futura via connectora també passa a prop del monastir La Real, ja matxacat visualment per l'hospitat son Espases.

dimecres, 6 de juliol del 2011

Reunió Junta Directiva

Per mantenir amb la màxima informació als socis de l'AVV, setmanalment posarem a la nostra web l'acta de les reunions de la Junta Directiva. Transparència per damunt de tot!

Reunió de dilluns 4 de juliol de 2011

1. Necessitat de comptar amb una junta directiva amb més membres i activistes per tot tipus d'activitats: manis, bicicletades, banderes, rodes de premsa, TV, ràdio, etc. per poder mobilitzar a la resta d'efectes i associats.

2. CIM: El responsable de carreteres del CIM després de l'època PSOE, és el Sr. Mauricio Rovira. Fer seguiment dels aconteixements dins el CIM.
Concertar una entrevista amb en Mauricio Rovira i també amb na Francina Armengol, ara que ha davallada a l'oposició.

3. Incrementar les relacions amb el GOB, dat el seu talant activista mediambiental i la seva llarga trajectòria de lluita i experiència en tots els camps.

4. Sol·licitar informació del dipòsits de CLH junt a Son Ferriol.

dilluns, 16 de maig del 2011

Èxit de la bicicletada

El passat dissabte un bon grup de membres de l'AVV Sa Creu Vermella, conjuntament amb membres de la Plataforma Via Connectora Així No, organitzarem una bicicletada popular pel recorregut del projecte de la Via Connectora. La veritat és que fou tot un èxit de participació i és suma a la llarga llista d'actes que ja dum realitzats reclamant el canvi del projecte de Via Connectora.
dilluns, 9 de maig del 2011

L'adjudicació continua aturada

Notícia del Diario de Mallorca de dia 9/05/2011El PSM descarta que las obras de la Vía Conectora puedan iniciarse

Antoni Verger afirma que las diferencias con el PSOE sobre el proyecto son demasiado importantes para adjudicarlo

La ampliación del segundo cinturón sigue bloqueada.

La ampliación del segundo cinturón sigue bloqueada.  G. Bosch
F. GUIJARRO. PALMA El bloqueo en la adjudicación de las obras de la Vía Conectora se va a mantener durante mucho tiempo, a la vista de las discrepancias que siguen existiendo entre el PSOE y el PSM respecto a las características que debe de tener este proyecto, según reconoce el candidato a la alcaldía de Palma por esta última formación política y director general de Movilidad, Antoni Verger.
La documentación remitida hace poco más de una semana por la dirección insular de Carreteras a los nacionalistas no ha hecho más que confirmar la enorme brecha existente entre las posturas que estos últimos mantienen frente a los socialistas. Según afirma Verger, "ellos siguen planteando la Vía Conectora como una autovía con velocidad máxima de 100 kilómetros por hora, y nosotros sólo estamos dispuestos a aceptar una carretera convencional de 80 km/h". Y hace especial hincapié en que "no se trata de una postura que defendemos por la proximidad de las elecciones. La vamos a mantener antes y después del día 22 de mayo".
El problema radica en que hasta que no haya acuerdo entre PSOE y PSM, las ofertas que ya se han presentado para desdoblar el primer tramo de este eje (el situado junto a Alcampo) van a seguir sin abrirse y la adjudicación se va a mantener bloqueada, según reconoció hace pocos días a DIARIO de MALLORCA el director insular de Carreteras, Ernesto Santamaría. A ello hay que sumar que se ha conseguido el consenso con la asociación de vecinos de Son Sardina, pero no con el resto de organizaciones que constituyeron la plataforma contra las actuales características del proyecto, desde la que ya se ha reclamado su retirada hasta que se realice un estudio de movilidad.
Antoni Verger justificó el bloqueo que actualmente se da en la adjudicación de estas obras recordando que el propio president del Govern, Francesc Antich, se había comprometido en 2008 ante el Parlament a que este eje se reformaría para convertirlo en una carretera convencional desdoblada de 80 km/h. Sin embargo, afirmó que el diseño que posteriormente se ha puesto sobre la mesa es en algún punto incluso más impactante que el previsto inicialmente por el PP, como en la zona que circula junto a Mercapalma y la autopista del aeropuerto.
"Nosotros no compartimos un modelo de movilidad que se sustenta en potenciar el uso del vehículo privado con la construcción de nuevas vías rápidas", según manifestó el representante nacionalista, de ahí que en su opinión el inicio de las obras se va a mantener bloqueado durante bastante tiempo, dado que "en toda la información técnica que nos siguen enviando desde el Consell no se corrige este problema".

Sin fecha límite
Durante los últimos días, el conseller insular de Obras Públicas, Antoni Alemany, ha recordado que no se ha planteado ninguna fecha límite para alcanzar un acuerdo que permita activar las obras de desdoblamiento y prolongación del segundo cinturón de Palma, al margen de que haya una convocatoria electoral el próximo día 22. Aunque se insiste en que se va a seguir trabajando para buscar el consenso hasta el último momento, no se descarta que este tema pueda quedar en manos del próximo equipo de gobierno de la institución insular.
Desde la plataforma que agrupa a las organizaciones contrarias al actual diseño, entre las que se encuentra el GOB, se mantiene también que no hay margen para que en las dos próximas semanas se alcance un consenso que permita desbloquear el inicio de las obras antes de las elecciones.

diumenge, 1 de maig del 2011

Taula rodona PP

El passats divendres dia 29 d'abril membres de la directiva de l'AVV Sa Creu Vermella vàrem participar a la taula rodona que va organitzar el Partit Popular a Son Ferriol sobre la Via Connectora. Entre altres dirigents populars hi participaren Mabel Cabrer i el candidat a batlle de Palma, Mateu Isern. A preguntes de l'AVV, les principals conclusions foren les següents:

1. Es va mostrar el descontent de l'AVV pel fet que cap representant del PP volgués participar a la taula rodona organitzada per la nostra AVV.

2. El Partit Popular va dir que descartava el projecte que presentaren ara fa 4 anys i que era més impactant que l'actual que maneja el Consell.

3. El Partit Popular no va voler definir el seu model de "Segon Cinturó" i ho va supeditar a n'el que diguessin els tècnics. Tampoc va voler dir si es construiria una autopista o no si ells governaven.

4. Es va assegura que abans d'aprovar un projecte es consensuaria amb tots els afectats.

5. Davant les al·legacions presentades per la nostra AVV, el PP no es va poder pronunciar ja que no les havien estudiades en profunditat.

dimecres, 27 d’abril del 2011

Indefinició dels "populars"

Notícia del Diari de Balears d'avui dia 27/04/2011


Balears | Política

Maria Salom no aclareix si farà via connectora o segon cinturó

En una reunió amb els veïns de Son Sardina, la candidata del PP al Consell va deixar obertes totes les possibilitats i no descartà tornar al vell projecte

E. Borràs | 27/04/2011 | Vistes: 15

Els veïns de Son Sardina es van reunir ahir vespre amb la candidata popular Maria Salom. Foto: PP
"Indefinició total". Així va resumir ahir el portaveu de l'Associació de Veïns de Son Sardina, Tomàs Balaguer, la proposta del PP per a la via connectora. Després de la reunió que van fer amb la candidata popular al Consell de Mallorca, Maria Salom, els veïns van quedar decebuts. Ningú no els va aclarir si, si el PP aconsegueix governar, mantindrà la via connectora o tornarà al vell projecte del segon cinturó, que veuen amb por perquè "era molt més lesiu per al territori i els habitatges". Salom va explicar, abans d'entrar a la reunió, que estava disposada "a escoltar" i "asseure's a parlar" amb els veïns, però que encara ha d'estudiar els projectes i informes que s'han fet. "No sóc enginyera i en vull ser responsable", va afirmar per excusar la manca d'una proposta concreta. I encara va afegir que primer vol "saber com estan els projectes i prioritzar les inversions" i "asseure's amb els enginyers de carreteres per veure quina és la millor opció".


La candidata popular al Consell fins i tot va deixar la porta oberta a modificar el Pla director sectorial de carreteres per poder tornar al projecte del segon cinturó, el que havia fet el PP, i que preveu una amplada de via força superior a la del projecte dels socialistes. Això sí, Salom no va desaprofitar l'oportunitat per carregar contra l'equip de Francina Armengol. Va dir que és prioritari millorar els accessos a Palma i que l'actual govern del Consell havia tingut quatre anys per resoldre'ls i no havia fet res. Va afegir que si ja haguessin començat les obres s'haurien pogut garantir 15.000 llocs de feina. Veïns decebuts"No s'ha definit en res, ho tenen tot obert", es lamentava Balaguer, que no va dubtar a valorar de manera negativa la reunió amb la candidata del PP. Va explicar que els veïns han quedat clarament "decebuts" perquè si governa el PP és possible que les negociacions que han fet fins ara amb el Consell de Mallorca no serveixin per a res. A més, la situació, des del seu punt de vista, pot patir un retrocés important. "No ha aclarit si farien la via connectora, el segon cinturó o una alternativa", insistia Balaguer el vespre, tot just quan havia sortit de la junta. Cal recordar que el projecte de segon cinturó arribava als 45 metres d'ample, mentre que el de via connectora en fa quinze manco."Esperàvem que ens digués quina és la seva proposta, però no la sap o no ens la vol dir", va exclamar ahir el portaveu veïnal. També va lamentar que un partit com el PP, que es presenta com una alternativa de govern, no tingués clar què pensa fer en una qüestió cabdal com la dels accessos a Palma. De fet, el PP tindrà les mans lliures per canviar el projecte de via connectora, perquè d'aquí a les eleccions tot fa pensar que la major part dels set trams no s'hauran licitat. De fet, és possible que ni tan sols hi hagi acord. A més a més, en cas que hagin començat les obres en algun dels trams de la via només ho hauran fet en la fase inicial de manera que serà perfectament possible fer-hi tota mena de canvis.

dimarts, 19 d’abril del 2011

Taula Rodona, balanç

La taula rodona celebrada ahir a Son Ferriol fou un autèntic èxit. Hi participaren més de 150 veïnats, així com totes les organitzacions polítiques i cíviques convidades, amb excepció del Partit Popular. Des de l'AVV Sa Creu Vermella lamentam profundament que el partit polític amb més vots a Son Ferriol s'hagi negat a exposar el seu projecte de Via Connectora o Segon Cinturó al seu pas pel nostre poble. De les intervencions de les diferents organitzacions podem destacar que va quedar palès la forta incoherència que suposa començar les obres d'una Via Connectora que té un traçat propi d'autopista sense que s'hagi efectuat un estudi de mobilitat dels accessos a Palma. Des de l'AVV reclamam que aquesta sigui la primera passa i, una vegada s'hagi vist la incidència del trànsit rodat a Palma, es comenci a fer el traçat, mai a la inversa tal i com es planteja en aquests moments.


dimecres, 13 d’abril del 2011

Aquest dilluns, taula rodona...

Vos hi esperam a tots!TAULA RODONA SOBRE LA VIA CONNECTORA AL SEU PAS PER SON FERRIOL

Volem saber la postura de totes les organitzacions abans de les eleccions!


Dia: Dilluns 18 d’abril de 2011
Lloc: Casal de Barri de Son Ferriol (devora l’església)
Hora: 20:30

Hi ha estat convidats a participar-hi les següents organitzacions:
PSOE, PP, PSM-Iniciativa Verds, Convergència, Lliga Regionalista, Esquerra Unida, Esquerra Republicana, GOB, Plataforma Via Connectora Així No, Ajuntament de Palma.

dijous, 7 d’abril del 2011

Continuaran negociant

Segons declaracions del Conseller de Carreteres del Consell de Mallorca, Antoni Alemany, el Consell continuarà negociant amb els veïnats el traçat de la Via Connectora i no l'adjudicarà abans de les eleccions si no hi ha consens. Creim des de l'AVV que és una gran notícia! Vegeu seguidament tal i com apareix la notícia al Diario de Mallorca.

El Consell afirma que seguirá negociando la vía conectora a pesar de las elecciones

El Gobierno insular aprueba la adjudicación provisional de tres obras de accesos a Palma


V.EZA PALMA ­El responsable de Hacienda y Obras Públicas del Consell, Antoni Alemany, afirmó ayer que continuará negociando con los afectados por el proyecto de la vía conectora y con el Bloc para sacar adelante esta infraestructura, a pesar de la cercanía de las elecciones. Alemany, quien admitió que se había iniciado el proceso de licitación de uno de los tramos, insistió en que la falta de acuerdo es sobre las partes de nueva construcción.
Agregó que no esperaba "la polémica que se ha producido" al plantear las licitaciones a pocos meses de los comicios autonómicos, si bien sostuvo que "no se pueden marcar plazos para infraestructuras tan importantes pensando en unas elecciones".
Alemany efectuó estas declaraciones en la presentación de la adjudicación provisional de tres obras de accesos a Palma aprobada ayer por el Gobierno insular, presupuestadas en 12,8 millones de euros. Se trata del nuevo enlace de la Ma-13 (autopista central) con el camí de Sa Cabana, de la carretera de Sóller con la Vía de Cintura y de la Vía de Cintura con la carretera de Manacor. Asimismo se aprobó la adjudicación provisional del nuevo proyecto de acceso al Port Vell por 3 millones de euros.
Por otra parte, informó que en lo que se refiere a las obras del tercer carril de la vía de cintura, quedan pendientes cuestiones como la colocación de la última capa de asfalto o la señalización definitiva y que las obras se prolongarán previsiblemente hasta agosto.


dissabte, 2 d’abril del 2011

Reunió a Cort

Ahir una representació de la junta directiva de l'AVV Sa Creu Vermella es va reunir amb representant de l'Ajuntament de Palma per tractar la qüestió del traçat de la Via Connectora així com l'estat de tramitació de la requalificació del solar allà a on s'ha de construir el nou institut de Son Ferriol. Per part de l'Ajuntament assistiren la regidora d'urbanisme Sra. Yolanda Garví, el director general d'urbanisme Sr. Antoni Planas, i el tècnic de mobilitat, Sr. Joan Antoni Llauger. Es va entregar a l'Ajuntament un dossier amb un plànol de detall de la ronda tal i com la proposam des de l'AVV (s'adjunta imatge). S'ha de dir que hi va haver una bona sintonia i un constant diàleg durant tot l'encontre, que es va perllongar superant les dues hores de durada. L'Ajuntament estudiarà la nostra proposta però, de bones a primeres, els responsables municipals varen veure bastant lògiques les nostres reivindicacions, comprometent-se, una vegada presa una decisió, a reunir-se amb el Consell de Mallorca amb la intenció de millorar el disseny de l'actual projecte de Via Connectora. 

En quant a l'institut de Son Ferriol es va analitzar el projecte de requalificació del solar, felicitant des de l'AVV la feina feta fins al moment, tot presentant als tècnics municipals l'oposició de l'AVV a què en un possible conveni urbanístic es construeixin vivendes en els terrenys rústics de Son Gofis.


dijous, 31 de març del 2011

Divendres 1 d'abril, reunió amb Cort

Aquest divendres 1 d'abril representants de la directiva de l'AVV Sa Creu Vermella mantindrem una reunió amb la regidora d'urbanisme de Cort la Sra. Yolanda Garví i amb el seu director general, el Sr. Antoni Planas. El temes a tractar són l'impacte de la Via Connectora a Son Ferriol i l'estat de tramitació del canvi de PGOU per a poder construir el nou institut al nostre poble. 

Des de l'AVV es platejarà la necessitat de donar solucions al trànsit rodat que actualment passa per la Carretera Vella de Sineu, així com la problemàtica específica del Camí de Muntanya i els creuers amb la Carretera de Manacor. Pensam que, vinculat al projecte de Via Connectora, l'actual Carretera de Manacor i el Camí Vell de Sineu s'han de convertir en bulevards urbans, canviant la seva estructura urbanística i restringint el pas de vehicles rodats per les esmentades travessies. D'aquesta forma, consideram que s'ha de fer feina conjunta entre l'Ajuntament i el Consell per millorar el projecte de Via Connectora i reduir de forma dràstica l'impacte urbanístic, mediambiental i de trànsit que l'actual projecte suposa per Son Ferriol. 

dilluns, 28 de març del 2011

Avui vespre reunió coordinació

Avui vespre, dilluns dia 28 de març, a partir de les 20:30 hores, hi haurà una reunió de coordinació per determinar quines accions s'han de dur a terme envers la Via Connectora i avaluar el que s'ha aconseguit fins ara. El lloc de la reunió és el primer pis del Casal de Barri de Son Ferriol. Hi estau tots convidats.

Vídeo sobre la protesta a Son Ferriol durant la Fira

Protestes a Son Ferriol (notícia a Ultima Hora)

Protestas contra Aina Calvo por los nuevos accesos viales a Son Ferriol


Aina CalvoDiversos integrantes de la plataforma ‘Via Conectora aixi no', aprovechando que la alcaldesa de Palma, Aina Calvo, y parte de su equipo de gobierno, así como la oposición consistorial y candidatos de otros partidos a Cort visitaban la Fira de Son Ferriol, se manifestaron ante ellos.
El objetivo de la protesta verbal era exponer su disconformidad por el macroproyecto de la autopista que se quiere desarrollar en Son Ferriol.
Así, entre silbatos y con numerosas pancartas de protesta quisieron reivindicar su postura, por lo que siguieron al cortejo durante todo el recorrido con la intención de hacerse notar ante ellos y todos los visitantes.

Quejas
La alcaldesa dialogó con varios miembros de la plataforma para conocer sus peticiones y negativa a los nuevos accesos de Son Ferriol.
Las distintas asociaciones que forman esta plataforma están de acuerdo en que no se lleve a cabo este proyecto. Los miembros de la plataforma repartieron folletos en contra del nuevo macroproyecto vial.

1000 visites

En poc menys de 15 dies des de la seva inauguració, la web de l'associació ha rebut ja més de 1.000 visites. La web s'està convertint en el principal instrument de difusió de l'AVV Sa Creu Vermella i de les notícies que afecten al poble. Tot un èxit!

Èxit de la concentració a la Fira

Ha estat un èxit de convocatòria la concentració duta a terme per l'AVV Sa Creu Vermella i la Plataforma Via Connectora Així No durant la Fira de Son Ferriol. S'han pogut recollir signatures contra l'actual traçat, així com plantejar les reivindicacions de canvi de traçat al tram de Son Ferriol a la batllessa de Palma (única màxima autoritat assistent) així com a representants del Partit Popular i del PSM. 

S'ha concretat amb la batllessa de Palma una reunió a dur a terme el dia 1 d'abril amb la regidoria d'urbanisme per tractar la qüestió de l'impacte de la Via Connectora sobre l'urbanisme i el trànsit de Son Ferriol, així com per analitzar el traçat alternatiu presentat per l'AVV. S'ha de destacar la bona predisposició de la batllessa des de un punt de vista de diàleg. Des de el PP s'ha manifestat que en breu es pronunciaran sobre les propostes de l'AVV. En quant al PSM, s'ha afirmat que defensen el canvi de model d'autopista per una carretera al mateix nivell, i estan estudiant la seva postura sobre la proposta de variant/ronda de la Carretera Vella de Sineu que venim defensant des de Sa Creu Vermella. diumenge, 27 de març del 2011

Calientan motores...

Notícia al Diario de Mallorca sobre els preparatius de la Fira de Son Ferriol...

Los vecinos calientan motores contra la Vía Conectora


Pancartas colocadas en la carretera vieja de Sineu.
Pancartas colocadas en la carretera vieja de Sineu
M. M. B. PALMA Las organizaciones vecinales y las asociaciones contrarias al actual trazado de la Vía Conectora volvieron a expresar ayer su malestar durante el mercado que se celebró en Son Ferriol. Medio centenar de personas repartieron folletos informativos y camisetas con lemas de repulsa a la vía. El acto sirvió para calentar motores de cara a la Fira agrícola que se celebra hoy, y donde se darán cita los responsables políticos de la isla. "Nos sentimos engañados y los políticos necesitan un poco de ayuda para comprender su error", explicó ayer el portavoz de la Plataforma, Antoni Reinés, respecto a las movilizaciones que protagonizarán. Paralelamente, la Associació de Veïnats de Sa Creu Vermella, reiteró ante la prensa el contenido de las alegaciones que han presentado ante el Consell de Mallorca. Según su representante, Antoni Bennàssar, exigen una vía como las carreteras de Manacor o de la UIB, y no una autopista. Asimismo, rechazan la rotonda elevada a tres metros del suelo y de 60 metros de diámetro. Piden que se construya en superficie y alejada del suelo urbano. También reclaman que se saque del núcleo el tráfico de la carretera vieja de Sineu y se conecte con el segundo cinturón, cuyo diseño no debe corresponder, dicen, al de la actual Vía Conectora.

divendres, 25 de març del 2011

Convocatòria cap de setmana

Demà dissabte dia 26 de març, a les 10:45, estau convocats a la Plaça l'esglèsia, just davant el cadafal, per la presentació a la premsa de les al·legacions al projecte de via connectora. El diumenge està previst que ens vegem a partir de les 10:30 hores al mateix lloc per procedir a la recollida de signatures, entrega de fulletons i presentació de les reivindicacions a les possibles autoritats assistents.

En resum, els actes del cap de setmana són els següents:

Dissabte 26 de març de 2011
Acte: Roda de Premsa sobre les al·legacions presentades al projecte de Via Connectora a Son Ferriol i desplegament d'una pancarta "Autopista No"
Intervinents: Representants de l'AVV Sa Creu Vermella i de la Plataforma Via Connectora Així No.
Lloc: Plaça de l'Esglèsia davant el cadafal.
Hora: 11:00


Diumenge 27 de març de 2011
Acte: Repartiment de informació, recollida de signatures i presentació de les reivindicacions a les autoritats assistents a la Fira.
Lloc: Plaça de l'Esglèsia davant el cadafal.
Hora: 10:45Comencen les expropiacions

La maquinària administrativa del Consell de Mallorca s'ha posat en marxa a ple rendiment i ja han començat les expropiacions del tram del segon cinturó comprés entre Son Ferriol i el Coll den Rabassa. S'expropien més de 50 propietats. Segons les informacions de premsa, quan comencin les expropiacions del tram que passa per davant Son Ferriol es veuran afectades 77 propietats més. 

dimecres, 23 de març del 2011

Reunió amb representants del PP sobre l'Institut

Ahir vespre tingué lloc una reunió de representants del Partit Popular amb l'Associació de Pares i Mares del Col·legi Públic de Son Ferriol a la qual hi assistírem també representants de la directiva de l'Associació de Veïnats Sa Creu Vermella per tractar el tema del projecte d'Institut i la postura de l'esmentat partit polític. El resum de la reunió es pot sintetitzar amb el següent:

1. El PP assumeix com a bona la ubicació a la finca de Son Gofis, cosa que celebram des de l'AVV.

2. El PP votarà a favor de la requalificació del solar en el ple del proper dilluns juntament amb l'equip de govern.

3. Hi ha la voluntat de construir l'institut a Son Gofis i, tant l'equip de govern (PSOE-BLOC), com el PP si governa després de les eleccions de maig, diuen que volen negociar amb la propietària del solar, Iberdrola, per no haver d'expropiar el solar després del canvi de PGOU. Des de l'AVV Sa Creu Vermella estam d'acord amb aquesta opció de negociar amb la constructora, sempre que no suposi compensacions urbanístiques que impliquin la construcció de nous habitatges en sol rústic.  

dimarts, 22 de març del 2011

Èxit de l'assemblea veïnal


Ahir vespre tingué lloc una assemblea de veïnats de Son Ferriol, convocada per l'AVV Sa Creu Vermella i amb representació de la plataforma Via Connectora Així No, per tractar la qüestió del traçat de la Via Connectora al seu pas per Son Ferriol. L'assemblea fou un èxit de participació amb més de 80 persones. Es va acordar, per unanimitat dels assistents, el següent:

1. Reclamar el canvi de model d'autopista establert al projecte, sent substituït per una via comarcal desdoblada amb passos al mateix nivell.

2. La construcció d'una ronda nord que doni solució al trànsit de la Carretera Vella de Sineu.

3. Manteniment de la rotonda de Ca'n Mairata permetent l'accés des de la Carretera de Manacor a la Via Connectora.


Per aconseguir aquests objectius, s'ha acordat:

1. Penjada de pancartes a tot el poble contràries a la via connectora.

2. Roda de premsa el dissabte a les 11 del matí a la plaça del poble.

3. Actes de reivindicació i protesta durant la fira.

4. Celebració d'un acte amb representants de tots els partits polítics en el qual es plategin les seves postures davant el projecte de via connectora al seu pas per Son Ferriol.  

dimarts, 15 de març del 2011

Banderes

Ja es comencen a veure penjades banderes de l'associació contràries a l'actual projecte de Via Connectora. Tots aquells que en vulguin una la poden comanar per correu electrònic a la Vicepresidenta de l'associació, na Xesca Tugores. El preu de les mateixes és de 5 euros.

Assemblea General

La reunió de coordinació que celebràrem ahir dilluns va acordar mantenir la convocatòria d'assemblea general a celebrar el proper dilluns dia 21 de març a les 20:30 al Casal de Barri de Son Ferriol. El dissabte dia 19 les 12 hores davant Ca'n Frau (concessionari Kia) ens reunirem per fer una bustiada informativa amb la convocatòria d'assemblea. Tots els que hi volgueu participar hi podeu venir. Adjunt teniu la imatge per si la voleu imprimir i difondre voltros mateixos.diumenge, 13 de març del 2011

Reunió de coordinació

Aquest dilluns dia 14 de març a les 20:30 al centre cultural de Son Ferriol feim la reunió ordinària per analitzar la situació del projecte de la Via Connectora i començar a preparar els actes a realitzar reclamant les modificacions del projecte. Hi estau tots convidats!