dilluns, 12 d’octubre del 2015

Reforma Camí de Muntanya

Després de dècades de reivindicació, a la fi, començaran unes obres que duen més de 30 anys anys d'espera: la construcció de voravies al Camí de Muntanya. Moltes gràcies a tots els que, d'una manera o altre, han fet possible aquest projecte. El nostre reconeixement als que reuniren amb noltros en diferents ocasions, escoltaren les nostres peticions, es comprometeren per escrit a les nostres peticions en campanya electoral i ho han fet possible un cop arribats al govern municipal: Rodrigo Andrés Romero (regidor responsable i que ha donat el vistiplau al projecte), Llorenç Carrió Crespí (el nostre regidor de Districte), Antoni Noguera (regidor d'urbanisme), Miquel Comas (ferrioler i cap de llista de Som Palma), Jose Hila (el nostre batle) Eva Frade, Susanna Moll i Francisco Ducrós (regidors i/o responsables municipals tots ells que, com a mínim en un cop, ja des de la seva etapa d'oposició, dedicaren el seu temps a escoltar-nos i a prendre nota de la greu perillositat que suposava aquest tram viari); també moltes gràcies als membres de la nostra junta directiva sense els quals aquests anys de lluita no haguessin estat possibles. Tots ells són lluitadors veïnals infatigables sense els quals això no hagués estat possible. Gràcies també a la col·laboració d'altres associacions que han donat suport al projecte. Dir que, durant la campanya, Margarita Duran, la cap de llista del Partit Popular, va dir que no es podia reunir amb noltros per tractar aquest tema ja que tenia "problemes d'agenda"; esperem que ara, a bou passat, com a mínim el PP reconegui la feina feta i doni suport a un projecte que beneficia a més de 9.000 habitants que vivim a Son Ferriol.