dimecres, 12 de desembre del 2012

Visita de formació CLH

L'ACV ha vingut demanant reunions amb els tècnics de CLH i DG d'Emergències als efectes de valorar el potencial perill que representa per a les persones l'esmentada planta. Finalment el passat dilluns 10 de desembre de 2012 es va celebrar la reunió formativa per al a junta directiva de l'ACV. Aquí hi ha l'acta de l'esmentada reunió.


  • Dia 10.12.2012 a les 19h va tenir lloc la reunió entre l'ACV i un tècnic d'Emergències i un altre de CLH.
  • Ens varen explicar el funcionament i les mesures de seguretat interior de les instal·lacions petrolieres: 23 tancs de combustible, el més perillós: la benzina, diponibilitat de productes: gas-oil, querosè i benzina; etc.
  • Si l'incident és de petita dimensió, la responsabilitat interna correspon a CLH. Si l'incendi s'escampa, llavors depenen dels bombers exteriors i dels mitjans d'Emergències.
  • Exteriorment la responsabilitat és del Govern Balear, a través de la Direcció General d'Emergències, varen presentar 1 plànol amb les possibles conseqüències en cas d'explosió o sabotatge: una zona vermella d'afecció directa davant 1 detonació i incendi gros i una zona verda de seguretat o perimetral.
  • Tot està regulat per les normes RD 1254/1999 i RD1196/2003.
  • Es tocaren també punts relacionats amb la possibilitat que el sistema d'aigua i escuma no bastàs per extingir un hipotètic incendi, qüestions relatives a contaminació de l'aqüífer i de l'aire atmosfèric i finalment la intoxicació per fum negre.
  • Després es va obrir 1 debat amb preguntes varies: seguretat del nucli habitat il·legal de son Gallard, impacte d'avió a les instal·lacions, com calculen la zona d'afecció, com es possible que desdoblassin l'autovia de Manacor i fessin el projecte de la via connectora sense tenir en compte la zona vermella, també hi ha afecció parcial de les cotxeres de l'EMT, el tema del polígon "a la carta" davant CLH, els vehicles que circules a l'eix autovia Palma-Manacor i via connectora quedaria immers dins zona vermella.


dimecres, 28 de novembre del 2012

Carta al Director sobre el Camí Vell de Sineu

Apareguda al Diario de Mallorca de diumenge 25 de novembre de 2012
dilluns, 22 d’octubre del 2012

Depuradora sí, institut no...

El passat debat al ple municipal fou molt calent ja que l'Ajuntament va aprovar destinar més de tres milions d'euros a expropiar terreny per ampliar la depuradora del Coll den Rebassa. Al mateix temps, ha aturat l'expropiació del solar necessari per construir l'institut de Son Ferriol, que havia de valer 600.000 euros.Devolució de carreteres

Ens ha sorprès la notícia de què el Consell vol retornar les competències de carreteres al Govern de les Illes Balears... veurem com pot afectar tot això al projecte del segon cinturó!dimecres, 17 d’octubre del 2012

Palma Directo inundacions

El diari Ultima Hora ha publicat la denúncia d'una veïnada de Son Ferriol sobre les inundacions que s'han produït al Camí Vell de Sineu com passa cada any quan plou...


Trànsit

Des de l'ACV hem vist com s'ha publicat la notícia de la disminucio del trànsit de Palma. No entenem de cap manera com es pot fer el projecte del segon cinturó quan el trànsit no augmente sinó que disminueix.


divendres, 5 d’octubre del 2012

Càsting a Son Ferriol

Des de l'ACV hem detectat que un prostíbul amb seu a Son Ferriol fa un "càsting" per captar a noves prostitutes. Li volem donar difusió per denunciar aquest tipus de pràctiques que consideram que poden fregar el proxenetisme...


dijous, 4 d’octubre del 2012

Festa Folkòrica (i més)

Carta de na Francisca Tugores sobre la Festa Folk i la problemàtica de Son Ferriol... 


Comissió de Carreteres

Es reconstitueix la comissió de carreteres Estat - CAIB de l'antic conveni de carreteres. Esperem a veure de quina manera afecta als projectes existents i que afecten al nostre poble...


dilluns, 1 d’octubre del 2012

Primeres pluges, primeres inundacions...

Han caigut 4 gotes i el Camí Vell de Sineu torna a estar inundat. Hi ha doblers per a grans projectes però no per a dur a terme unes petites obres que permetin que Son Ferriol no sigui la Venècia del Pla de Sant Jordi... Ens espanta, vistos els precedents, que pot passar amb la construcció del Segon Cinturó. Dir que l'Associació ja ha demanat que es doti de nou clavegueram que no estava previst al projecte inicial i que sens ha dit que s'incorporarà:


Denúncia al Teléfono Rojo de la Última Hora

Un veïnat de Son Ferriol ha denunciat l'estat de les plaques del Carrer Civada de Son Ferriol al Palma Directo del diari Última Hora.


dimecres, 26 de setembre del 2012

Més polèmica Festa Folk

La festa folk dóna lloc a molta polèmica als diaris pel que es veu. Nova Carta al Director a la Última Hora...


dissabte, 22 de setembre del 2012

Polèmica sobre la festa folklòrica

Hi ha hagut una forta polèmica sobre la Festa Folklòrica celebrada la setmana passada i els "homenatges" que en ella es realitzaren...

Ple municipal i l'Institut

Al darrer Plenari municipal es va discutir, i molt, sobre l'Institut i el solar de Son Gofis...


El Diario de Mallorca es fa resò de la denúncia

El DM de dia 19 de setembre de 2012 s'ha fet resò de la nostra denúncia envers les xifres del cost de l'expropiació del solar per construir l'institut de Son Ferriol


divendres, 21 de setembre del 2012

Notícies sobre l'Institut

Al llarg de la setmana han anat sortint notícies sobre la polèmica del solar de Son Ferriol destinat a l'Institut
dilluns, 17 de setembre del 2012

Reclamació d'un veïnat sobre el Carrer Civada

Reclamació apareguda al Diario de Mallorca de diumenge 16 de setembre de 2012:


dissabte, 15 de setembre del 2012

Xifres falses sobre l'Institut de Son Ferriol

La Junta Directiva de l' Associació Sa Creu Vermella (ACV) ha vist amb sorpresa com el portaveu municipal del PP deia al diari Ultima Hora que l'expropiació del solar per a construir l'Institut de Son Ferriol havia de costar dos milions d'euros, que s'estalviarien fent la nova urbanització. Hem de dir que aquesta informació és falsa. Així, des de l'ACV venim estant damunt el projecte i vàrem sol·licitar formalment fa 9 mesos quin era l'estat de l'expropiació i l'Ajuntament ens va contestar que l'expropiació valia 641.224 euros. En aquells moments, ja ens deien també que estaven "negociant" mitjançant "fòrmules alternatives" amb la constructora, i encara no hi havia cap sentència pressumptament justificativa per fer-ho. De 641.000 a dos milions, hi ha un gran biaix. No volem més mentides, ni volem una nova urbanització a Son Ferriol feta per Iberdrola. No podem consentir que ara sens faci xantatge dient-nos que si volem un institut hem d'acceptar una urbanització en terreny rústic protegit. Sí a l'Institut, No a la urbanització! dijous, 13 de setembre del 2012

Comunicat del PSM-IV sobre l'InstitutPSM-IV-ExM denuncia que l’Ajuntament deixa Son Ferriol sense institut

La coalició critica les falsedats del regidor d’Urbanisme i que s’hipotequi el futur de Son Ferriol amb un creixement desorbitat de més de 1.000 habitants

El portaveu del PSM-IV-EXM a l’Ajuntament de Palma, Antoni Verger, denuncia que la decisió de l’equip de govern de deixar sense efecte l’acord de plenari de març de 2011 segons el qual s’aprovava una  modificació puntual de PGOU per poder ubicar l’Institut d’Educació Secundària (IES) de Son Ferriol a la finca de Son Gofis, “a la pràctica implica deixar Son Ferriol sense el tan demandat institut.” Per això, anuncia que, en el proper ple municipal, presentarà una moció instant a que es segueixi amb el procés acordat el 2011 per garantir l’edificació de l’equipament docent.
Antoni Verger apunta que el regidor Valls “falseja la realitat” quan afirma que els  terrenys per l’institut estan garantits. L’equip de govern argumenta que exigirà la cessió gratuïta del 20% dels terrenys de la Reserva Estratègica de Sòl que  desenvoluparà l’empresa propietària dels terrenys i que implicarà la construcció de 352 nous habitatges.
Verger defensa que “el context actual fa impossible que es desenvolupi la urbanització. Per tant,  això vol dir que no hi haurà disponibles els terrenys que estarien destinats a l’edificiació de l’IES ni a curt ni a mig termini. Valls enganya al poble de Son Ferriol quan diu que hi haurà Insititut.”
D’altra banda, el portaveu ecosobiranista, rebat també la justificació del regidor d’urbanisme, Jesús Valls, segons la qual, els propietaris podrien exigir indemnitzacions de fins a 2 milions en cas que l’Ajuntament i Educació decidissin seguir endavant amb el projecte de destinar 20.000 metres quadrats de Son Gofis a la construcció de l’equipament docent, tal com es va aprovar a la legislatura passada. Verger assegura que “l’única indemnització exigible per la promotora seria en concepte de la redacció del projecte d’urbanització, que, com a molt, pot suposar uns 15.000 euros. Així ho indica reiterada jurisprudència en casos semblants.”
Finalment,  Antoni Verger es mostra totalment contrari al que suposaria desenvolupar el sector de Son Gofis, “construir més de 350 nous habitatges en sòl rústic, quan a Palma hi ha 30.000 habitatges buits i moltíssimes promocions d’obra nova que no s’han venut i estan generant barris fantasma, és un autèntic disbarat.” Per això, defensa que, en virtud del nou escenari en que ens trobam, ben diferent al que va dur a l’aprovació Llei de mesures urgents per a l'obtenció de sòl per a habitatges socials, coneguda com a “llei Carbonero”, PSM-IV-ExM aposta per la derogació d’aquesta llei, per tal de salvaguardar els terrenys rústics que estan afectats per les reserves estretègiques de sòl i per permetre així que els terrenys de Son Gofis es destinin a equipament docent enlloc de promoure un creixement urbanístic absurd.

Notícia Institut Diario de Mallorca


Males notícies sobre l'esperat Institut

Notícies gens esperançadores sobre el futur de l'Institut de Son Ferriol!dilluns, 3 de setembre del 2012

Telèfon Vermell

Notícia apareguda a la Última Hora sobre la venda de droga a Son Ferriol:


dimarts, 28 d’agost del 2012

Al·legacions DG de Carreteres Via Connectora

Des de l'AVV hem presentat en temps i forma al·legacions al projecte de de Via Connectora. Dins la dinàmica de transparència que caracteritza la nostra AVV les compartim per a tots els interessats:


I.              Havent tingut coneixement de l’obertura del procés d’exposició pública l’aprovació inicial del projecte constructiu de nous accessos a Son Ferriol i Son Llàtzer i enllaços entre les Ma-15, Ma-15 D, Ma-3011 i la Ma-30.- Clau 10-20.0-DC. mitjançant Decret 20 de juliol de 2012.
 II.            Oposició a la construcció del citat projecte ja que no ve avalat pels necessaris estudis de mobilitat que justifiquin la construcció de l’obra. Considerant que en les actuals circumstàncies econòmiques s’ha d’ajornar el projecte en espera de que es justifiqui la necessitat del mateix que ara no està demostrada.
  III.         S’està construint una nova via que no ve avalada per cap estudi de mobilitat i sense que s’introdueixi d’anàlisi del seu impacte sobre el conjunt del trànsit de la illa.
  IV.         En defecte i de manera subsidiària a l’anterior s’exposen i sol·liciten les següents al·legacions en relació al projecte constructiu sotmès a exposició pública.
 V.            Desplaçament de l’eix de la MA30 el més allunyat possible del nucli de Son Ferriol.
 VI.         S’ha de preveure la reserva viària i adequació del projecte per al a construcció d’una variant que permeti donar sortida al trànsit rodat que passa per Son Ferriol i que es veurà incrementat per la construcció de l’autopista.
 VII.       Soterrament de la MA30 al seu pas per Son Ferriol construint un boulevard d’ús públic al llarg del Carrer Civada. En aquest sentit, el cost del soterrament es podria justificar en base a l’article 1.4 del Pla Territorial de Mallorca  que determina envers la MA30 que "... El traçat no presenta dificultats, encara que el tractament ambiental haurà de ser exigent per no produir afeccions de renous als nuclis pròxims i per integrar-se en un espai verd que millori la impressió del turisme quan arriben ... . ". Així, el fet d’amagar l’autovia mitjançant un passeig verd que ho permet les quotes ho consideram més que justificat.
 VIII.    S’ha de realitzar un estudi annex al projecte en què s’analitzi l’impacte de l’obra sobre el trànsit rodat intern de Son Ferriol. S’ha d’aprofitar la inversió de l’obra per adequar el Camí de Muntanya i l’Avinguda del Cid sent les vies lògiques per travessar el poble i que, actualment, presenten zones d’alta taxa de sinistralitat. En aquest sentit es presenta una proposta com a DOCUMENT 1 annex a n’aquestes al·legacions de traçat per al a millora de l’Avinguda del Cid entre la intersecció del Pla de na Tesa i el Camí de Muntanya.
 IX.         Desplaçament de la rotonda de la MA30 en la seva intercessió amb la Carretera MA3011 en direcció nord allunyant-la el més possible del nucli urbà de Son Ferriol i en especial del Carrer Civada.
 X.            A la nova via de servei que es construeix per darrera de Ca’n Mairata venim a sol·licitar que la mateixa reuneixi les següents característiques:
 a.     Il·luminació de la citada via de servei.
b.    Delimitació separada del carril bici de la via de servei, ja que es considera que al desembocar el carril bici a la via de servei, pot ser perillós tant per a la circulació dels veïnats que emprem la via de servei com pels ciclistes que avesats a circular pel carril bici es trobaran que s’hauran d’incorporar a una via en la qual circulen de forma habitual els vehicles a motor dels veïnats.  Així, consideram que s’ha de separar el pas dels ciclistes, de la via per la qual hem de circular de forma motoritzada els veïnats.
c.     En el sentit de l’al·legació anterior s’ha de fer saber que la via de servei té dues corbes profundament tancades cosa que pot provocar greus accidents si no es separa el trànsit rodat dels trànsit en bicicleta.
d.    Així, s’hauria d’ampliar la via de servei amb l’annex d’un  carril bici construït en direcció est a través de les finca 11 (polígon 39, parcel·la 18) i finca 16 (polígon 39, parcel·la 19). Ambdues són propietat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, cosa que justifica, a més de la seva tipologia rústica sense que es produeixi cap afectació ni de tancament ni de construcció, que es destini un petit fragment addicional de terreny públic per a la construcció d’un carril bici separat i delimitat amb obra constructiva del tram de traçat de via de servei a emprar pels veïnats. Així, el carril bici hauria de tenir la mateixa tipologia que el carril bici en el seu pas per Son Ferriol (mides entre 5 i 5,15 metres) de totes maneres, si es troba que s’ha de reduir les dimensions dels mateix es podria considerar, ja que la principal finalitat és la separació d’ambdues vies (la de servei i el carril bici).
e.     Ampliació de l’accés a través de la MA15 a la via de servei i carril bici ja que la sortida de la via de servei desemboca a la davallada del pont que travessa la MA30, trobant-nos amb una davallada de vehicles a traves de la MA15 que entraran a gran velocitat al poble i que s’hauran d’enfrontar amb els veïnats i biciclistes que s’incorporin i surtin de la via de servei. L’actual disseny no dona gairebé garanties de visibilitat pels usuaris que sortint de la via de servei.
 XI.         Construcció a la carretera de Manacor d’un pas de vianants i bicicletes, regulat semafòricament, davant del Carrer Babieca que permeti que els veïnats i usuaris de la indústria Mairata pugui travessar de cap a la via de servei i indústries annexes sense perill per la gent que travessi. La finalitat de la regulació semafòrica és imprescindible ja que s’ha de travessar a la sortida del pont del MA15 amb la lògica perillositat pel seu pas.
 XII.       D’acord amb el Decret 176/2009 que aprova el reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica, se exigeixen estratègies de minoració del renou provinent de l’asfalt. Per això s’haurà d’emplenar en tota la capa final d’asfatat, i, si de cas amb més intenció en les capes instal·lades en els rodones elevades amb asfalt sonoreductor porós i microaglomerat que contarà amb un pla de manteniment periòdic per mantenir les seves qualitats acústiques.
 XIII.    Es crea un mur de marès darrera de l'actual excepte a partir del carrer dels Segadors a on el mur posterior és transparent. Aquest mur transparent ha de ser de marès com la resta.
 XIV.    S'han d'eliminar les dues obertures al mur actual de marès just davant d'on es pretén executar un jardí de jocs infantils pel perill intrínsec que representa la sortida de nens a una via de circulació tipificada de bicicletes. Aquestes obertures són molt a prop del Carrer Segadors i del propi final del mur actual de marès pel que la seva realització és prescindible en la seva actual ubicació. Així les distàncies a eixos de carrers perpendiculars a la "via connectora" són les següents.
 C / Sant Joan de la Creu - C / de Plató = 250 metresC / de Plató - C / dels Segadors = 155 metresC / Segadors - Final mur actual = 200 metres No obstant això, dues obertures és un nombre excessiu en tan curt espai de futur jardí per la qual cosa es demana que en tot cas sigui una i que es disposi a continuació de l'escola bressol actualment existent a una distància superior als 20 metres, distància de seguretat mínima. 
XV.       En relació amb la zona lúdica s'hauran eliminar, aprofitant les obres, les espècies arbòries mortals per ingesta actualment col·locades en aquesta posició. (Melia azedarach)
 XVI.    S'ha de preveure en el projecte la realització d’un estudi detallat de decibels emesos en tot el recorregut de la "via connectora", limitant la seva potència als legalment permès segons directiva europea considerant que la relació entre velocitat i pressió sonora és de tipus logarítmic (segons el model francès NMPB-96 del Cetur), responsabilitzant econòmicament l'administració de les obres d'adequació en els habitatges per adaptar-s'hi previ informe justificatiu. No hi ha una memòria de reintegració paisatgística on s'especifiqui la col · locació, nombre i tipus d'espècies en la seva doble funció d'escuts acústics i visuals, d'acord amb la directiva i l'articulat 4.4.
  XVII.  S'ha de aconseguir un compromís de límitació de velocitat en el projecte a més d'exigir la col·locació d'un radar de limitació de velocitat permanent.
 XVIII.       S'ha de respectar l'espai urbà de Son Ferriol i no cedir un metre a la infraestructura de sòl urbà. No queda clar si es produeix certa invasió a la zona del parc sud prop de l'actual rotonda de Ca’n Mairata per part de l’obra viària.
 XIX.    En relació amb l’ampliació del Camí de les Bateries s’ha de dir el següent:
 a.     S’ha de sol·licitat la construcció d’una voravia que arribi fins al Quarter de Son Banya, amb arbrat i il·luminació, ja que aquesta és una via d’accés al gran espai públic que té Son Ferriol més aprop, el qual, el dia de demà, podria tenir un ús veïnal.
b.    Per petició expressa dels veïnats de El Turó, es demana la unió del Camí de les Bateries amb Ca’n Mairata i la voravia existent al Carrer Milana, amb una voravia per a vianants, carril bici, il·luminació i arbrat. S’ha de pensar que és el pas lògic per a què tots els veïnats de El Turó puguin arribar al Camí de les Bateries/Son Banya i al carril bici de la via de servei de Ca’n Mairata. S’ha de ressenyar que hi ha espai suficient en aquest costat de carretera MA15 per a realitzar aquesta construcció sense necessitat de fer cap tipus d’expropiació.
 c.     Construcció de d’una/dues parades d’autobús separades de la calçada al llarg de la nova voravia construïda en la MA15.
 d.    Construcció d’una rotonda i il·luminació del creuer, actualment previst a nivell, entre el Camí de les Bateries i la sortida de l’autovia MA15.
 XX.       En relació amb la rotonda de la Carretera Vella de Sineu, s’han de presentar les següents al·legacions:
a.     Tal i com ja s’ha sol·licitat, Desplaçament de la rotonda de la MA30 en la seva intercessió amb la Carretera MA3011 en direcció nord allunyant-la el més possible del nucli urbà de Son Ferriol i en especial del Carrer Civada.
b.    Continuació de les voravies previstes passat la rotonda de la Carretera Vella de Sineu fins a Son Llatzer amb la construcció també fins al centre hospitalari d’un carril bici. Il·luminació i sembra d’arbrat (preferentment lledoners) al llarg de tota la voravia.
c.     Construcció d’un pont per a vianants i bicicletes que permeti un accés independent i alternatiu dels vianants fins a l’esmentada voravia sense que hagin de creuar forçosament a peu a través de la rotonda i els seus passos de vianants tal i com està previst actualment.  El model de pont pot ser el que actualment té construït la Carretera de Valldemossa per creuar la Via de Cintura. Així, s’haurien de mantenir els actuals passos de vianants de la rotonda però s’hauria de construir al nostre parer un pont per a vianants i bicicletes amb trànsit separat per ells, que podria partir de l’obertura existent al Carrer Segadors i creuant de forma independent la MA30 connectàs amb un tram de voravia (voravia est) que continuaria fins a Son Llàtzer. Si es considera que està massa prop dels carrils d’acceleració la possible construcció del pont s’hauria de construir partint de l’obertura del Carrer Plató.
d.    S’ha de preveure de forma expressa la il·luminació del pont soterrani del Carril Bicicleta en la rotonda del Camí Vell de Sineu.
e.     Regulació semafòrica coordinada amb el semàfor de l’Avinguda del Cid de la intersecció de la MA3011 amb el Carrer Blatera.
 XXI.    S’ha de plantar arbrat al llarg de la via de servei per minimitzar l’impacte visual de la mateixa, amb unes característiques de creixement ràpid, poc consum d’aigua, i gran barrera visual. Així, es demana expressament la construcció d’una barrera visual d’arbrat que separi la MA30 del nucli urbà de Son Ferriol.

Carta d'una veïnada de Son Ferriol

Carta d'una veïnada de Son Ferriol publicada el dia 24 d'agost de 2012 a la pàgina 28 de la Ultima Hora:dissabte, 4 d’agost del 2012

Resistirem!

A pesar dels diferents atacs institucionalitzats al territori i patrimoni del nostre poble en forma de ciment i asfalt, resistirem! Som una petita aldea contra un gran imperi, en som conscients, però el nostre esperit de resistència és imfatigable. Des de l'AVV presentarem al·legacions a aquests projectes impactants i destructors del territori i la identitat. Som pocs, estam enrevoltats, però resistirem!


dijous, 2 d’agost del 2012

Scalextric Coll den Rebassa

Si l'impacte del Segon Cinturó a Son Ferriol és important, el que es vol fer al Coll den Rebassa és impressionant. Aquí en teniu les millors imatges:
dimecres, 1 d’agost del 2012

Plànols de la catàstrofe viària a Son Ferriol

Adjuntam els principals plànols significatius del projecte de Segon Cinturó en el seu pas per Son Ferriol;dimarts, 31 de juliol del 2012

Planols al Casal

Un directiu de la nostra associació ha penjat al Casal de Barri de Son Ferriol els principals plànols del projecte de Segon Cinturó a Son Ferriol. Hem fet una feina informativa que hauria d'haver fet el propi Consell o l'Ajuntament de Palma. Hi podeu passar tots els veïnats per poder-ho veure en directe.


dissabte, 21 de juliol del 2012

Exposició pública del projecte del Segon Cinturó

Aquí teniu l'enllaç amb el projecte de Segon Cinturó al seu pas a Son Ferriol. La taca negre d'asfalt ho diu tot. El seu cost, 33 milions d'euros...dijous, 5 de juliol del 2012

Carta Pedro Payeras

Carta del nostre secretari Pedro Payeras sobre la Via Connectora publicada el dia 30 de juny de 2012 a la Ultima Hora.divendres, 22 de juny del 2012

Carta de la nostra vicepresidenta

Carta al Diario de Mallorca de na nostra Vicepresidenta, Xesca Tugores!


Accessos a Son Llàtzer

Avui és notícia al Diario de Mallorca la qüestió dels accessos a Son Llàtzer, una llarga lluita de la nostra Associació. Aquests passos de vianants s'han introduït per part del Consell, gràcies a les nostres al·legacions i successives reunions amb els tècnics del Consell. El projecte preveu la possibilitat poder creuar la futura autopista, però no, per ara, de poder-hi arribar a peu fins a Son Llàtzer. Precisament el que es demanava a la moció debatuda era que s'executés la construcció d'un passeig per a vianants fins a Son Llàtzer que volem que es perllongui fins a Palma. Per fer autopistes hi ha doblers, per fer boulevards peatonals, a Son Ferriol i a Son Sardina (que també demanava un passeig semblat al seu terme), sembla que no n'hi ha.


El Segundo Cinturón contempla accesos de Son Ferriol a Son Llàtzer

Cort rechaza instar al Consell a ejecutar dos pasos peatonales alegando que la via conectora los prevé

 06:30  
 Son Ferriol reivindica accesos seguros a Son Llàtzer.

Son Ferriol reivindica accesos seguros a Son Llàtzer.  B. Ramon
 NOTICIAS RELACIONADAS
J. CAPÓ. PALMA ­La comisión informativa de Infraestructuras dictaminó ayer desfavorablemente una proposición del grupo municipal del PSM-IV-ExM en la que el pleno del ayuntamiento de Palma insta al Consell de Mallorca a ejecutar "con absoluta prioridad accesos al pueblo de Son Ferriol hasta el hospital de Son Llàtzer".
El teniente de alcalde de Infraestructuras de Cort, Sebastià Sansó, explicó el voto negativo del equipo de gobierno a esta propuesta porque, en el proyecto del Segundo Cinturón o Vía Conectora que está a punto de ejecutar el Consell de Mallorca con fondos procedentes del convenio de carreteras, "se prevé la ejecución de dos pasos peatonales, uno a la altura de la carretera de Manacor y otro en las inmediaciones de la carretera vieja de Sineu".
El tramo de aproximadamente de 300 metros de la carretera de Manacor que separa Son Ferriol de su hospital de referencia, según Sansó, queda como "absolutamente residual", por lo que se refiere al tráfico rodado cuando se haya ejecutado el desdoblamiento previsto, por el que, según el teniente de alcalde, incluso podrán circular bicicletas sin ningún problema. En la carretera de Sineu se prevé una acera que permita con un paso elevado que permita el acceso a las dependencias hospitalarias sin problemas.
Sansó recordó que el grupo municipal del PP, estando en la oposición, había planteado al anterior equipo de gobierno la necesidad de ejecutar estos dos accesos, aunque la proposición no prosperó ya que contó con el voto en contra del anterior equipo de gobierno, en el que estaban "los antepasados del señor Verger", en alusión al grupo municipal del Bloc, integrado, además de por el PSM, por EU-Els Verds.
El portavoz ecosocialista puso en duda que finalmente se ejecuten estos pasos peatonales, puesto que dependen de la ejecución de un tramo del Segundo Cinturón que no está en estos momentos en proceso de licitación y que, además, depende de la aportación económica de 150 millones del Gobierno central, que "en cualquier momento pude decidir no dar".
El equipo de gobierno también rechazó instar al Consell a que ejecute un paso peatonal y carril bici a lo largo de la calle Pere Sans Garau de Son Sardina, que une la rotonda de Can Moreno, situada en la carretera de Valldemossa, con la de entrada al pueblo por la calle Passatemps. Sansó alegó que esta actuación no es posible por su elevado coste (500.000 euros).