dimecres, 12 de desembre del 2012

Visita de formació CLH

L'ACV ha vingut demanant reunions amb els tècnics de CLH i DG d'Emergències als efectes de valorar el potencial perill que representa per a les persones l'esmentada planta. Finalment el passat dilluns 10 de desembre de 2012 es va celebrar la reunió formativa per al a junta directiva de l'ACV. Aquí hi ha l'acta de l'esmentada reunió.


  • Dia 10.12.2012 a les 19h va tenir lloc la reunió entre l'ACV i un tècnic d'Emergències i un altre de CLH.
  • Ens varen explicar el funcionament i les mesures de seguretat interior de les instal·lacions petrolieres: 23 tancs de combustible, el més perillós: la benzina, diponibilitat de productes: gas-oil, querosè i benzina; etc.
  • Si l'incident és de petita dimensió, la responsabilitat interna correspon a CLH. Si l'incendi s'escampa, llavors depenen dels bombers exteriors i dels mitjans d'Emergències.
  • Exteriorment la responsabilitat és del Govern Balear, a través de la Direcció General d'Emergències, varen presentar 1 plànol amb les possibles conseqüències en cas d'explosió o sabotatge: una zona vermella d'afecció directa davant 1 detonació i incendi gros i una zona verda de seguretat o perimetral.
  • Tot està regulat per les normes RD 1254/1999 i RD1196/2003.
  • Es tocaren també punts relacionats amb la possibilitat que el sistema d'aigua i escuma no bastàs per extingir un hipotètic incendi, qüestions relatives a contaminació de l'aqüífer i de l'aire atmosfèric i finalment la intoxicació per fum negre.
  • Després es va obrir 1 debat amb preguntes varies: seguretat del nucli habitat il·legal de son Gallard, impacte d'avió a les instal·lacions, com calculen la zona d'afecció, com es possible que desdoblassin l'autovia de Manacor i fessin el projecte de la via connectora sense tenir en compte la zona vermella, també hi ha afecció parcial de les cotxeres de l'EMT, el tema del polígon "a la carta" davant CLH, els vehicles que circules a l'eix autovia Palma-Manacor i via connectora quedaria immers dins zona vermella.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada