dijous, 23 de març del 2017

Expropiacions

Valoram l'eficiència de l' Ajuntament de Palma per fer un carril bici a El Rafal expropiant sense cap problema els terrenys. A Son Ferriol duim 35 anys esperant que expropiïn un solar per fer l'Institut (IES) de Son Ferriol i ni han començat.

dilluns, 13 de març del 2017

Son Sant Joan

Avui el diari Ara Balears es fa resò de què des de l'Associació Sa Creu Vermella s'han presentat 3 iniciatives per exigir al Govern de les Illes Balears que estudiï l'impacte de l'aeroport de Son Sant Joan sobre la salut dels habitants de Son Ferriol! 

 "Els informes En primer lloc, l'entitat insta la Direcció General d'Educació Ambiental i la Conselleria de Medi Ambient a l'elaboració d'un informe de contaminació que haurà de determinar "el nivell d'emissions de diòxid de carboni i d'altres substàncies contaminants i establir quin impacte sobre la salut poden tenir aquestes entre els veïns més propers a l'aeroport", així com el "renou generat". 

D'altra banda, l'associació sol·licita a la Direcció General de Treball i Salut Laboral i a la Conselleria de Treball la realització d'un informe sobre salut laboral per valorar "la incidència en determinades malalties que puguin estar directament relacionades amb la contaminació generada per l'aeroport –emissions contaminants dels avions, querosè i altres substàncies químiques– sobre els treballadors de Son Sant Joan". 

Per acabar, remet a la Direcció General de Salut Pública i a la Conselleria de Salut la petició de realitzar un estudi sobre salut pública. Aquest haurà de determinar la incidència de malalties vinculades a "la contaminació atmosfèrica provocada pel trànsit aeri -malalties respiratòries o neoplàsies, entre d'altres- sobre els veïns més propers a l'aeroport". L'associació Sa Creu Vermella, nascuda el 2004 amb l'objectiu de protegir el territori i l'entorn rústic de Son Ferriol, el districte històric de la Creu Vermella i la ruralia de Palma en general, també ha pres part en la recent constitució de la plataforma contra l'ampliació de Son Sant Joan".